PDF להורדה

קול קורא להגשת תוכניות מו"פ והרצה בחברות ממשלתיות

שנה: 2020

מספר החוזר: 98.2020


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של קול קורא להגשת תוכניות מו"פ ותוכניות הרצה (פיילוטים) באתרי חברות ממשלתיות. המסלול הינו מסלול משותף לרשות החדשנות ולרשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר.

המסלול תומך בחברות ישראליות ונועד לאפשר להן לבדוק מוצרים וטכנולוגיה אותם הן פיתחו באתרי הרצה ממשלתיים, תוך הסדרת רגולציה וקבלת מידע רגולטורי, שהינו קריטי להפעלת המוצר / הטכנולוגיה. 

תינתן תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות וכן תמיכה בשיעור חריג של 60% מהוצאות המו"פ המאושרות לתוכנית בעלות פוטנציאל לייעול יוצא דופן של פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית.

יצוין, כי על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

תאריך אחרון להגשה – 23 באוגוסט 2020.

להלן עיקרי הקול הקורא:

קריטריונים להערכה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התוכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התוכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התוכנית לכלכלה הישראלית.
 • ההשפעה הצפויה של התוכנית על ייעול פעילותה הכלכלית של החברה הממשלתית ועל ביצועיה העסקיים השירותים והתפעוליים.
 • איכות תוכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתוכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

תנאי סף

על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל שאינה חברה ממשלתית.

על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני – כפי שמפורט בחוק החדשנות ונהלי המסלול.

החברות הממשלתיות המשתתפות

בין החברות הממשלתיות המשתתפות: חברת חשמל, מקורות, רכבת ישראל, דואר ישראל, נתיבי איילון, נת"ע, חברת נמלי ישראל, חברות תשתיות נפט ואנרגיה, ערים חברה לפיתוח, התעשייה האווירית, החברה לשירותי איכות סביבה, נתג"ז ושח"מ מקורות ביצוע.

חברת חשמל

 • ניהול נכסים בתחום יצור, הולכה וחלוקה (ניטור מתקנים, איסוף וניתוח נתונים, מערכת התרעות, המלצות לניהול ולתחזוקה מונעת).
 • מתקני אגירת אנרגיה.
 • תחנות כוח.
 • רשת הולכה ורשת חלוקה.
 • שילוב רכבים חשמליים ברשת V2G.
 • ניטור תחנות טעינת רכבים חשמליים, זיהוי וניתוח דפוסי פעילה והשפעות על רשת החלוקה.
 • תכנון וניהול רשת חלוקה לצורך קליטת תחנות טעינת רכב חשמלי.
 • תחבורה ציבורית חשמלית: אמצעי הזנה – עמדות טעינה בהספקים גבוהים, טעינה מהכביש, רשתות מגע חדשניות.
 • תכנון רשת תומכת ET.
 • שילוב יצור מבוזר ברשת.
 • ניטור יצור מבוזר, זיהוי וניתוח דפוסי פעילה והשפעות על רשת החלוקה.
 • תכנון וניהול רשת חלוקה לצורך קליטת יצור מבוזר.
 • שימוש ברחפנים.
 • הובלת ציוד.
 • רחפנים-רובוטים לביצוע עבודות.
 • ניטור, זיהוי, בדיקות וסקירות בחללים סגורים ופתוחים.
 • שימוש ברובוטים: כלי עזר לעובד, רובוטים בשליטה מרחוק, רובוטים בעבודות בסביבה מסוכנת (עבודות מתח חי, בסביבת גז וכדומה).
 • ניטור, ניתוח, ניהול אנרגיה במתח נמוך לקוחות תעשיה/מסחר/מבנים ציוריים וכדומה.
 • תהליכי עבודה (הדרכה מקוונת, נוהלי עבודה – מקוונים, אינטראקטיביים, ממוחשבים; אמצעים ללקוחות לדיווח שונים).
 • הגנת סייבר: צד הצרכנים, יחידות ייצור.
 • רשת הולכה, חלוקה, ניהול רשת.
 • אמצעי תשלום מקוונים ללקוחות.
 • ערים חכמות – שילוב בין התייעלות אנרגטית, Safety ו-security וכן ניהול תחבורה – בדגש על איגום משאבים ותשתיות.
 • בטיחות בעבודה, כולל במתח חי (wearables, רובוטים, התראה וכיוצא בזה).
 • שיפור תהליכי עבודה, באמצעות דיגיטציה.

חברת מקורות

 • טכנולוגיות מתקדמות בתחום טיפול במים, התפלה והשבת קולחים לשימוש בלתי מוגבל.
 • טכנולוגיות בטחון מים לרבות: בטחון פיסי, בטחון איכות מים, אלגוריתמיקה ופתרונות סייבר למערך ה-OT.
 • פתרונות בעולם הדיגיטלי, לרבות: חישה ומנייה, מערכות בקרה וסקאדה, מערכות בקרה חכמות משולבות, מודלים תפעוליים לחסכון בעלויות (אנרגיה, כימיקלים, אחזקה חזויה וכדומה) וכמערכות תומכות החלטה (DSS).
 • מיפוי אווירי של תשתיות צנרת תת-קרקעיות.
 • פתרונות לאספקת מים בחירום.
 • שימוש ברחפנים ובכתב"ים לשיפור התפעול והקמת תשתיות מים חדשות.
 • טכנולוגיות לחסכון אנרגטי בתהליך ייצור והובלת המים וטכנולוגיות ירוקות חשמל.

רכבת ישראל

 • סייבר – הגנה על מערכות רכבת.
 • שיפור השירות וחווית הנוסע, כולל פתרונות ניווט בזמן אמת.
 • טכנולוגיות חדשניות לפיתוח תשתית, ייעול התפעול והתחזוקה של מסילות ותהליכי בקרה מסילתיים.
 • טכנולוגיות ואמצעים לשיפור האבטחה, הבטחון והבטיחות בקרונות ובתחנות הרכבת.
 • טכנולוגיות לחסכון ויעילות אנרגטית, איכות הסביבה וזיהום האוויר.
 • חדשנות בתחום הובלת המטענים.
 • הגדלת קיבולת נוסעים.

דואר ישראל

 • אופטימיזציית LAST MILE.
 • ניהול ואוטומציית מרלו"ג.
 • ניהול עומסים ותחזיות בשרשרת אספקה.
 • עמילות מכס אוטומטית וניבוי מציאת נפח פנוי במטוסים ואוניות.
 • טכנולוגיות OCR.
 • פינטק, ארנק, תקבולים ותשלומים.

נתיבי ישראל

 • תשתית תחבורה חכמה.
 • ניהול תנועה.
 • יצירת אנרגיה מתשתית.
 • טכנולוגיות חדשניות לתשתית.

נתיבי איילון

 • פתרונות תחבורה אוטונומיים – מערכות תומכות לחניונים חכמים (כולל חניונים רובוטיים).
 • ניהול ביקושים ואופטימיזציית תשתיות – הסטת שעות ומסלולים, שימוש חכם בתשתיות לטובת ניצול מיטבי של התשתיות הקיימות, ספירות תנועה, ניהול מרכזי תנועה מטרופולינים, ייעול התחבורה הציבורית ושיפור חוויות המשתמש.
 • שילוב אמצעי תחבורה (MAAS) – שילוב במערכת וממשק אחיד מספר אמצעי ושירותי תחבורה שונים לטובת תכנון נסיעה משולב.
 • מעבר לתחבורה חכמה "על פי דרישה" – שימוש בכלי תחבורה משותף לקבוצת אנשים המתאימה את מסלולה לפי דרישתם ולא לפי מסלול קבוע, עידוד ואכיפת תחבורה שיתופית (כגון ספירת נוסעים), ניהול קשר תדיר עם משתמי הדרך ומתן התראות בזמן אמת.
 • תשתיות חכמות – הטענת רכבים חשמליים (לרבות בהיבטי אנרגיה), זיהוי מפגעים בכביש, מתן התראות לנהגים, מענה מהיר למצבי חירום וצמצום תאונות הדרכים וחילוץ מהיר של הרכבים, שיפור ושדרוג אמצעי האכיפה הקיימים, אמצעים לזיהוי אירועים חריגים (כגון עבודות בדרך ופגיעה בתשתיות), הגנת סייבר (על רכבים ותשתיות), פתרונות חדשים לשינוע אנשים או סחורות באופן שיקטינו את גודש התנועה (לדוגמה שימוש ברחפנים והייפר-לופ).

נת"ע

פתרונות, מערכות ואמצעים טכנולוגיים לתחומי העניין הבאים:

 • ניהול אינטגרטיבי רב ממדי של הפרויקט משלב התכנון המוקדם ועד לניהול וניטור תהליכי ביצוע (BIM, אחר).
 • תכנון מוכוון משתמשים לשיפור השירות וחוויית המשתמש (מציאות מדומה, רבודה, אחר).
 • ניהול, ניטור איכות ופיקוח ביצוע (רחפנים, רובוטיקה, אחר).
 • ניהול אירועים בזמן אמת וזיהוי והרתעה על מכשולים בתוואי הרכבת.
 • שיפור מערך האבטחה, הבטיחות והבטחון בקרונות ובתחנות.
 • שיפור השירות וחווית המשתמש בתחומים כגון: שילוט והכוונה (Wayfinding), כרטוס ואומנות דיגיטאלית בתחנות.
 • קישוריות וממשק למערכות תחבורה במרחב האורבאני, תכנון נסיעה מתקדם משולב עיר חכמה ושילוב אמצעי ושרותי תחבורה MaaS.
 • הגנה על מערכות הרכבת הקלה ופתרונות להתקפות סייבר במערכות רכבתיות.
 • ניהול ושיפור היעילות האנרגטית, שמירה על איכות הסביבה ובנייה ירוקה.

חברת נמלי ישראל

 • ייעול מיפוי תת ימי של בריכת הנמל.
 • ייעול תהליכי ביקורת תת ימיים של מבנים ימיים.
 • פתרונות רלבנטיים לשיפור תכנון ויישום עבודות התשתיות רחבות ההיקף שהחברה עושה.
 • פתרון למעקב מטענים עבור סחורות שבפיקוח המכס הנעות בכבישים וטרם עברו שחרור.
 • ייעול והרחבת התהליכים הדיגיטליים המיושמים באמצעות מערכת קהילת הסחר הימי בישראל.

נמלים

טכנולוגיות הקשורות לפעילות הליבה של הנמלים: פריקה אחסנה שינוע.

החברה למתנסים

 • מיפוי קהילתי – כלי GIS. מיפוי הקהילות בארץ על פי תרבויות, ארצות מוצא ועוד. המטרה היא לייצר כלי שיאפשר קבלת מידע גם ברמה המקומית וגם ברמה הארצית בתחומים אלו.
 • מערכת לניהול קהילה – כלי למרכז הקהילתי שיאפשר לתת מענה לצרכים שתושבים ברמה הלוקלית יעלו (למשל, קבוצה של תושבים שרוצים לארגן קבוצת כדורגל – יוכלו גם לחפש עוד חברים וגם למצוא מגרש).

כלי זה גם יאפשר למרכז הקהילתי להוביל תהליכים ברמת הקהילה, שותפות ציבור ועוד.

 • השכרת שטחי ציבור (מיפוי כלל המבנים והאישורים שלהם) – ניהול חדרים, מגרשי ספורט, אולמות. כך, למשל, שתושב יוכל להיכנס לאתר ולהזמין אולם כדורסל.
 • טכנולוגיה למערך התנדבות.
 • חירום – שיפור היכולת לנהל אירועים נקודתיים באירוע חירום (אסון טבע או מלחמה), כגון: הצפת בעיות וצרכים והכוונת תרומות, מתנדבים ופעילים לטיפול באירועים.
 • אתר סחר ומועדון לקוחות – מכירת מוצרים משלימים ללקוחות המתנסים.

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

 • טכנולוגיות בתחום אגירה וייצור אנרגיה.
 • טכנולוגיות הקשורות לפעילות הליבה של החברה (פריקה/טעינה, אחסון, שינוע תזקיקים).
 • טכנולוגיות ואמצעים לשיפור אבטחה, הבטחון והבטיחות במתקני החברה ורצועות תשתית.
 • פתרונות לתכנון יעיל של תוכנית העבודה הזרמות בקווים.
 • טכנולוגיות לאיתור ומניעת דליפות וגניבות מקווי הדלק.
 • פתרונות לטיפול ומחזור דלק באיכות ירודה / שאריות דלק מתחתית מכלים.
 • טכנולוגיות בתחום מיפוי, בדיקות ותיקון קווי הולכת תזקיקים.
 • טכנולוגיות לביצוע בדיקות דלקים פתרונות XR בתחומי הכשרה הדרכה ותמיכה.

ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ

חדשנות בתחומי ביצוע התשתיות, התייעלות אנרגטית ושימוש בטכנולוגיות מקיימות חדשנות במערכות איסוף מידע, בקרה ואוטומציה של התהליכים בחברה ובשכונות המגורים שבהקמה.

להלן רשימת נושאים לדוגמה, שכלולים בשני תחומים עיקרים אלו:

 • בקרה של איכות ביצוע התשתיות / קירות תמך באמצעות חישה מרחוק / רחפנים – ללא נגיעה פיסית.
 • ניהול ועיבוד מידע בתהליכי הניהול, בקרת מכרזים ותכנון באמצעות מערכות לומדות אוטומטיות (בינה מלאכותית).
 • הקמת ממשק דיגיטלי לניטור ושיפור איכות החיים, בריאות ושביעות רצון של התושבים בשכונות אותן מפתחת החברה ושיפור ביצועי החברה מתוך מידע שייאסף מרשתות החברתיות ומקורות מידע נוספים.
 • הטמעת טכנולוגיות חדשניות בתשתיות במטרה ליצירת התייעלות, קיימות והורדת עלויות תחזוקה.
 • הקמת ממשק בין מערכות מידע גיאוגרפי ממוחשבות לתוצרי ניתוח הנדסי ופיננסי.

התעשייה האווירית לישראל

 • טכנולוגיות חדשניות של מקורות אנרגיה – סוללות מתקדמות, תאי דלק,  סופר קבלים, השראה חשמלית וכדומה.
 • טכנולוגיות AI- לתחזוקה חזויה Predictive Maintenance, סייבר, עיבוד תמונה, תקשורת.
 • טכנולוגיות מציאות רבודה AR/VR – לתיכון, יצור וסימולציה בעולם התעופה.
 • ניטור בריאות מבנה HUMS, IOT.
 • תא טייס חכם – ניטור בריאות טייס, הפעלה קולית, תצוגות מתקדמות, תצורות תפעול.
 • אקוסטיקה, הפחתת רעשים.
 • רובוטיקה ליצור.
 • טכנולוגיות הדפסת תלת מימד – AM- הדפסת תלת מימד של חלקים גדולים, חומרים חדשים, סנסורים וכדומה.
 • קוונטיקה.
 • מכ"מ.
 • מודיעין.

וכן בתחומים הבאים: Space Launcher; EO satellites; Space Communication; Pace Exploration; New Transports; New Aircraft Platforms; Aircraft Cabin; Drones UAV; Maintenance; Air Traffic Management; Energy; Materials; Communications; Cybersecurity; Sensors- tracking, autonomous navigation; Artificial Intelligence; Passenger Experience; Manufacturing 4.0; Advanced Computing; Propulsion; Robotic; Rocket Engine; Computer Vision

החברה לשירותי איכות סביבה

 • מחזור פלסטיק מזוהם.
 • מחזור חומצות.
 • מחזור בסיסים.
 • טיפול בשפכים מימיים על תכולה אורגנית של עד 10%.
 • טיפול בפסולת המכילים ריכוז גבוהה של הלוגנים, כולל פלואור.
 • טיפול בפליטות מארובות, תוך שימוש בחומרים סופחים ו/או סולקנים חדשניים.
 • טיפול בפליטות מארובות, תוך שימוש בסקרברים חדשניים.
 • טיפול בפליטות מארובות, תוך שימוש בחמצון/שרפה/איכול/אלקטרוליזה.
 • טיפול או מחזור סוללות ליתיום.
 • אנליזה ובדיקות שטח של פסולות.

נתג"ז

 • פיננסי.
 • מערכות מתקדמות (מבוססות AI BIG DATA ו-MACHINE LEARNING) לניהול סיכוני אשראי, חשיפות ויחסים פיננסים.
 • מערכות לניהול בורסה לגז טבעי בטכנולוגיות מתקדמות כדוגמת BLOCK CHAIN.
 • תקשורת ומערכות מחשוב.
 • כלים מתקדמים בתחום הסייבר.
 • מערכות להגברת שרידות תקשורת.
 • תוכנות מתקדמות לניהול אירועים ומערכת קבלת החלטות בטכנולוגיות AI.
 • כלים ומערכות תכנה מתקדמות להדרכה.
 • מערכות מתקדמות לניהול WORKFLOW לטיפול במסמכים ושילוב חתימות אלקטרוניות.
 • כלי סימולציה מתקדמים להדרכת מפעילים ובחינתם במצבי חירום.
 • תפעול ובטיחות.
 • כלים מתקדמים לניהול מערך הבטיחות ועמידה בתקנים.
 • מערכות לזיהוי דליפות במתקני גז.
 • משאבות חום מבוססות גז טבעי ו/או חשמל.
 • מערכות חשמל ירוק OFF GRID היברידיות.
 • התייעלות אנרגטית.
 • פיתוח עסקי.
 • הסבת רכבים לגז טבעי.
 • שילוב גז טבעי בתחנות גז טבעי ובתחנות דלק.

שח"מ מקורות ביצוע בע"מ

 • פיקוד ובקרה של תשתיות מים.
 • סייבר – אבטחת מידע בתשתיות תקשורת וציוד קצה.
 • IOT- מערכות אלחוטיות לניטור פרמטרים שונים במים ושפכים וטכנולוגיות של זיהוי והתרעה, ללא חיבור לרשת החשמל.
 • Predictive Maintenance- לציוד שאיבה אנכי.
 • 5G- שימושי דור 5 לשליטה ובקרה בתשתיות מים.
 • טיפול באיכות מים.
 • שיטות מתקדמות לטיפול במזהמים במי שתייה וטיפול בשפכים תעשייתיים.

ייבחנו רעיונות הממנפים את יתרונות שח"מ – הנדסת תהליך, חשמל, ייצור וביצוע תחת קורת גג אחת:

 • טכנולוגיות מתקדמות לזריעת עננים.
 • טכנולוגיות של פיזור יודיד הכסף על הקרקע ובאוויר.
 • ייצור והנדסת מכונות.
 • ניטור DASHBOARD לסטטוס תפוקות ייצור ומעקב שוטף.
 • מערכות Predictive Maintenance למכונות CNC.
 • שיפור יעילות של משאבות טורבינה אנכיות ציפויים מיוחדים, חומרי מבנה, שיפור גאומטריה של מאיץ / תא.
 • פיתוח ושיפור יעילות של משאבות.
 • ניטור מערכות שאיבה (רעידות, ניטור טמפרטורה ועוד).
 • תחומי הביצוע והרכש.
 • מערכת אוטומטית לאיתור שינויים בין גרסאות תכנון.
 • מערכת מקוונת לניהול צי כלי רכב וציוד מכני הנדסי – מעקב אחר רישיונות, קילומטרז', בדיקות תקינות ציוד.
 • שיפור תהליכי עבודה ובקרה.
 • מערכות דיגיטליות לטיפול בתהליכי רכש.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן