PDF להורדה

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה ("פיילוטים") בשיתוף עם רשות החברות הממשלתיות

שנה: 2019

מספר החוזר: 60.2019


ברצוננו לעדכנכם אודות פרסומו של קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות הרצה ("פיילוטים")[1]. על המוצרים המוגשים במסגרת התכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו"פ משמעותיות. כמו כן, על התכניות ליצור אימפקט משמעותי על החברה הממשלתית ועל צמיחת החברה הטכנולוגית, כגון בהתקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ובסיוע בקידום חדירתו לשוק.

תאריך אחרון להגשה – ה-8 באוגוסט 2019.

התמיכה תתאפשר בכל התחומים בהן פועלות החברות הממשלתיות ומול כלל החברות הממשלתיות, וביניהן:

 • חברת חשמל לישראל בע"מ
 • מקורות חברת המים בע"מ
 • רכבת ישראל בע"מ
 • חברת נתיבי איילון בע"מ
 • נתיבי ישראל, החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
 • נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
 • החברה למתנ"סים – מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)
 • דואר ישראל בע"מ
 • עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
 • חברת נמלי ישראל לישראל בע"מ
 • חברת נמל חיפה בע"מ
 • חברת נמל אשדוד בע"מ
 • החברה לשירותי איכות סביבה בע"מ
 • תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
 • נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
 • התעשייה האווירית לישראל
 • רפאל – מערכות לחימה מתקדמות

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

[1] תכנית הרצה ("פיילוט") – דגם ניסוי לבדיקת התכנות/הוכחת ערך של טכנולוגיה קיימת בסביבת עבודה המדמה את שוק המטרה.

דילוג לתוכן