PDF להורדה

קול קורא להגשת בקשה למענקים לפיילוטים במסלול עזרטק

שנה: 2023

מספר החוזר: 56.2023


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של קול קורא מטעם רשות החדשנות בשיתוף אגף הקרנות בביטוח הלאומי לתמיכה בתוכניות הרצה (פיילוטים), לרבות מחקר ופיתוח בתחומי הטכנולוגיה המסייעת לאנשים בגיל השלישי ולאנשים עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסיות אלו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה.

תאריך אחרון להגשה – 23 ביולי 2023.

להלן תמצית הקול הקורא:

קהלי יעד

חברות טכנולוגיה ישראליות וארגונים ללא מטרות רווח, הפועלים בישראל, המעוניינים לפתח ולבחון היתכנות של טכנולוגיות מסייעות, המשרתות אוכלוסיות עם מוגבלויות פיזיות, שכליות או קוגניטיביות ואוכלוסיית הגיל השלישי.

גובה המענק

תמיכה כספית בשיעור של עד 50% מההוצאות המאושרות.

חברות הפעולות באזורי פיתוח לאומי זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.

תמיכה כספית, בשיעור חריג של 60% או 75% מהוצאות המו"פ המאושרות, תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום איכות חייהם של קבוצת אוכלוסיית היעד.

תחומים מועדפים

 • ראייה (Vision) – עזרים ללקויי ראייה, מכשור לקריאה וכתיבה, כלים להתאמת הבית וסביבת העבודה, מערכות לניווט וירטואלי.
 • שמיעה (Hearing) – עזרים לליקוי שמיעה ועזרי דיבור, תקשורת ומערכות התרעה לכבדי שמיעה.
 • ניידות, מיומנות מוטורית ויציבה (Mobility) – עזרי ניידות, מערכת הינע ותמיכה, מערכות הושבה ומנחים, טכנולוגיה מסייעת מושתלת, התאמות לבית ומקום העבודה, פתרונות לתחבורה, אביזרים המסייעים בניווט והתמצאות במרחב הציבורי לליקויי ראייה ולאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית.
 • קוגניציה, למידה וחינוך (Cognitive) – טכנולוגיות המסייעות ב:
 • הנגשה קוגניטיבית (לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, נפגעי ראש, מחלות נוירו-דגנרטיביות, ירידה קוגניטיבית, מחלות נוירולוגיות וכדומה).
 • איתור מוקדם של קשיי למידה.
 • שילוב בעלי מוגבלויות במערכת החינוך ובכיתה
 • כלים הבונים התמדה, עצמאות, שליטה עצמית ועניין.
 • תקשורת (Communication):
 • תקשורת תומכת וחליפית.
 • כתיבה ועזרי הקלדה ואופטימיזציה של זיהוי קולי.
 • כלים המאפשרים הבעת רעיונות, רגשות ומושגים מופשטים לליקויים שונים.
 • ממשק בין המוח למחשב תוך שימוש באמצעים לא פולשניים, לרבות פתרונות של בתים חכמים, המאפשרים הפעלה מראש ו/או מרחוק ו/או באופן אוטומטי של פונקציות ביתיות לאנשים עם מוגבלות.
 • שירותים – נופש, ספורט, פנאי (Services) – פתרונות המאפשרים נגישות לפעילות פנאי במקומות ציבוריים; פתרונות לציוד מותאם לאימון כושר; פתרונות לאינטראקציה חברתית; פתרונות לפנאי ושיפור ביצועים בספורט, פתרונות לתיירות, לניווט בסביבות זרות / נסיעות.
 • בריאות וטיפול (Health) – פתרונות המקנים עצמאות בטיפול רפואי, טכנולוגיות המסייעות בטיפול באנשים עם התנהגות מאתגרת ובמניעת ירידה הדרגתית בתפקוד ופתרונות טיפוליים / שיקומיים מקוונים ומרחוק.

תנאי סף

באם הבקשה כוללת רכיב של מתקן הרצה באתר הרצה (כהגדרתם במסלול ההטבה) – יש לצרף להגשה מכתב הצהרת כוונות (LOI), זיכרון דברים או הסכם בין אתר הפיילוט לתאגיד על כוונתו להתקשר עם התאגיד בתכנית ההרצה.

מספר התיקים, שאושרו למבקש במסגרת התכנית מושא הבקשה, אינו עולה על שניים.

באם המבקש הינו עמותה או חברה לתועלת הציבור נדרש אישור ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות.

על מגיש הבקשה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני, כפי שמפורט בחוק החדשנות.

קריטריונים להערכת בקשה

 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף פעולה בין התאגיד לאתר הפיילוט והתועלת שתצמח לתאגיד מתוכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ, בחו"ל ומסחור.
 • מידת התרומה המשוערת של תוצרי התוכנית לשיפור איכות חייהם של אוכלוסיית היעד, השתלבותה בחברה ו/או בשוק העבודה.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית יחד עם רמת האתגרים במימושה.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התוכנית לכלכלה הישראלית.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי – כלכלי של המבקש עקב הצלחת התוכנית.
 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התוכנית ומימושה העסקי.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן