PDF להורדה

קול קורא להגשת בקשה למענקים למסלול ממשל-טק לשנת 2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 101.2020


ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות החדשנות בדבר קול קורא להגשת בקשה למענקים למסלול ממשל-טק לשנת 2020.

מסלול ההטבה נועד לזהות ולפרסם את האתגרים הציבוריים הדורשים מענה ותמיכה; סיוע לפיתוח מוצרים ותהליכים שייתנו מענה לאתגרי המגזר הציבורי וצרכיו באמצעות טכנולוגיות חדשניות. תוצרי המסלול יאפשרו את שיפור איכות השירות הניתן על ידי משרדי ממשלה או גופים ציבוריים.

מטרת המסלול – לעודד ולסייע לחברות או לארגונים ללא מטרות רווח, המציעים מענה לאתגרי המגזר הציבורי באמצעות פתרונות טכנולוגיים חדשניים (בתחומי חינוך, בריאות, רווחה, הון אנושי, כלכלה, משפטים, שלטון מקומי ועוד).

אתגרי המגזר הציבורי יכולים להיות אחד או יותר מהאתגרים הבאים:

 • שיפור השירות הממשלתי-ציבורי לאזרח.
 • ייעול וטיוב תהליכים במגזר הציבורי ושירותים ציבוריים.
 • הנגשת מידע לציבור.
 • הגנה על מערכות המידע של המגזר הציבורי.

תאריך אחרון להגשה – 6 בספטמבר 2020.

להלן עיקרי הקול הקורא:

 • גובה המענק
 • תקציב מבוקש של עד 500,000 ש"ח – מענק בשיעור 75% מהתקציב המאושר.
 • תקציב מבוקש בין 500,000 ש"ח ל-1,500,000 ש"ח – מענק בשיעור של 40%, 50% או 60% מהתקציב המאושר. תוספת 10% לאזור עדיפות לאומית.

לתאגידי הזנק של יזמים מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים, תינתן אפשרות מענק בשיעור של 75% בשנה הראשונה ו-70% בשנה השנייה[1].

 • אמות המידה לבחינת הבקשה
 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית, ולגידול בהיקף פעילות המבקש בישראל, לרבות פעילות הייצור.
 • מידת התועלת המשקית הצפויה לצמוח מתוצרי התכנית.
 • מידת ההתכנות היישומית של תוצרי התכנית בגופים ציבוריים, ומידת המענה של התכנית על אחד או יותר מהתחומים המועדפים.
 • מידת התרומה המשוערת של תוצרי התכנית לפתרון אתגרי המגזר הציבורי.
 • דגשים לסוג הבקשות שניתן להגיש לתמיכת מסלול זה
 • המסלול תומך במו"פ טכנולוגי (דהיינו, אינו מתאים להגשות שעיקרן פיתוח תכנים או כאלה שאין בהן פיתוח טכנולוגי).
 • המסלול מיועד לפיתוחים דיגיטליים (ולא לפיתוח מכשור או Hardware).
 • בקשות שרוב הפיתוח בהן כבר הושלם ועיקרן ביצוע פיילוט / הרצה – ניתן להגיש למסלולי פיילוטים.
 • תינתן עדיפות לבקשות שפיתוחן עשוי להבשיל לכל המאוחר בשנה שלאחר סיום תקופת הביצוע.
 • רשימת התחומים המועדפים ל-2020

ניתן להגיש בקשות המיועדות למגזר הציבורי במגוון תחומים אך תינתן עדיפות לרשימת התחומים המועדפים להלן:

בריאות דיגיטלית

 • קידום שירותי רפואה מרחוק.
 • שימור רצף הטיפול בתקופת הקורונה, ובמיוחד עבור חולים כרוניים.
 • קידום פתרונות לשוויון בבריאות ולצמצום פערים בנגישות לשירותי בריאות, בין היתר באמצעות עידוד רפואה זמינה ומותאמת אישית ועל ידי הנגשת מידע וטכנולוגיות לאוכלוסיות עם אוריינטציה טכנולוגית נמוכה.

ניתן לקבל תמיכה גם בעלויות הנדרשות עבור המו"פ בארגון בריאות (ארגון בריאות כקבלן משנה), לרבות עבור: יעוץ רפואי, עלויות הנגשת וטיוב נתוני בריאות למו"פ ובחינת תוצר הפיתוח בארגון הבריאות.

השכלה וחינוך

 • למידה היברידית ולמידה מעורבת (Blended Learning).
 • הכשרה ופיתוח מקצועי לאנשי חינוך בדגש למציאות תקופת הקורונה.
 • מענים יצירתיים לחוסר באמצעי קצה ו/או חיבור לרשת האינטרנט בבית הספר או בבית.
 • הערכת למידה מרחוק.

רווחה

 • כלים טכנולוגיים לעובדים סוציאליים – פיתוח שירותי רווחה והתערבות מרחוק.
 • פיתוח והנגשת שירותים מקוונים לאנשים עם מוגבלויות, לילדים ולנוער בסיכון, לאזרחים ותיקים, אוכלוסייה במצוקה כלכלית או נפשית ולאוכלוסייה בשיקום (אלימות ועבריינות בקצה הרצף).
 • כלים דיגיטליים לטובת פעילות קהילתית, התנדבותית בנושאי פרט ומשפחה, התמודדות עם מצוקה נפשית ומניעת אלימות.

 

זרוע העבודה

 • עבודה והון אנושי: לרבות, פתרונות להכשרות, Reskilling ו-Upskilling, למידה והכשרה מקצועית באמצעות אמצעים דיגיטליים (סימולטורים), כלים למיון והערכת עובדים, כלים לרכישת ניסיון תעסוקתי, כלים לאבחון ומיון לתעסוקה ולימודים, הכוון תעסוקתי, כלים לחיבור בין מועמדים למשרות, כלים לאבחון / הערכת כישורים.
 • למידה מרחוק: פתרונות ללמידה מרחוק, לרבות תמיכה בלמידה מרחוק, ניהול למידה מרחוק, כלים להיבחנות מאובטחת מרחוק ועוד.
 • כלים המאפשרים עבודה מהבית וניהול עבודה מרחוק תוך התמודדות עם נושאים כמו: ניהול תפוקות של עובדים, אבטחה, ניהול זמן, בקרה ועוד.
 • מענים לאתגרי המועסקים ושוק העבודה בפרט נוכח המשבר: כלים למיצוי זכויות של עצמאיים, עסקים קטנים, פתרונות לניהול דו-שיח אפקטיבי עם החברות בעת חרום, ניהול משק בחרום – חברות חיוניות, כוח אדם ועוד.
 • פתרונות לפיקוח ואכיפה בתחומים המצויים תחת אחריות זרוע העבודה. כגון: אכיפת חוקי עבודה, פיקוח במעונות היום ופיקוח על אתרי בניה.

בבחינת הבקשות תינתן התייחסות להיבטים של מתן מענה לאוכלוסיות יעד של הממשלה ולהיבטים מגדריים.

משפטים

 • כלים טכנולוגיים לייעול עבודת משפטני המגזר הציבורי: אוטומטיזציה של פעולות משפטיות (eDiscovery, Legal research ,DSS), תוך שימוש ביכולות מתקדמות לניתוח ולהבנה של טקסט (Text Analysis) לטובת תיוג חכם והפקת תובנות, זיהוי דפוסים וקבלת החלטות מבוססות מידע לקראת הליך משפטי.
 • כלים התומכים בהפחתת כמות הדיונים הפיזיים ו/או את משכם בבתי הדין שבאחריות המשרד (ODR, Online Judging).

שלטון מקומי וערים חכמות

 • פתרונות דיגיטליים בעלי פוטנציאל משמעותי לשיפור ולייעול שירותי הרשות המקומית לתושביה ואופן עבודת הרשות המקומית בכל תחומי האחריות של הרשות.
 • ניטור ובקרה, שיתוף מידע והנגשתו (פנים וחוץ רשותי), שיתוף והעצמת תושבים.
 • פתרונות דיגיטליים למתן שירות מרחוק ברשויות המקומיות ולשמירת הרצף התפקודי של הרשות במצבי חירום כגון מגיפת הקורונה.

כלכלה

 • הפחתת יוקר המחייה באמצעות טכנולוגיות לשקיפות מידע על מחירי מוצרי צריכה.
 • השוואת מחירים מקומית ו/או בינלאומית.
 • עידוד התחרותיות במשק.
 • פריון בעבודה – כלים דיגיטליים לשיפור הפריון בתעשייה, מסחר ושירותים.

תקשוב

הנגשת שירותים מקוונים לציבור ומתן שירותים בערוצים שונים, כולל: כלים ותשתיות לחשיפה של שירותים, הנגשה הצגה וניתוח של מאגרים, התממת נתונים (Data Anonymization), הגברת השימוש בענן, הרכשת זהויות, הזדהות בטוחה, מתן שירותים מאובטחים במכשירי קצה ופתרונות הגנה על הפרטיות.

חדשנות לעולם הפיננסים

 • פישוט ושיפור תהליכי דיווח לרשות המסים תוך מתן מענה דיגיטלי מקצה לקצה.
 • פישוט ושיפור תהליכי גביית המס תוך מתן מענה דיגיטלי מקצה לקצה.
 • פישוט ושיפור תהליכי מיצוי הזכויות תוך מתן מענה דיגיטלי מקצה לקצה.
 • פישוט ושיפור תהליכי קליטת עובד במקום עבודה חדש בהתייחס לחסכונות הפנסיוניים.
 • פישוט ושיפור תהליך עזיבת מקום עבודה של העובד מבחינת העובד, המעביד וההיבטים המיסויים והפנסיוניים.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

[1] תאגיד הזנק – חברה שגילה עד 5 שנים נכון למועד הגשת הבקשה. קבוצות עם תנאי מימון מועדפים – מיעוטים ו/או חרדים ו/או נשים (כאשר לפחות 33% מהון מניות החברה מוחזק על ידי יזם מקבוצה זו).

דילוג לתוכן