PDF להורדה

קולות קוראים להגשת בקשות סיוע עבור תכניות היכולות לסייע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 25.2020


בחוזר שלהלן ריכוז של שלושה קולות קוראים חדשים מרשות החדשנות בעניין תכניות היכולות לסייע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה:

 1. קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו"פ בשלבים מוקדמים (Ideation) היכולות לסייע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה
 2. קול קורא לפרויקטים בשלבי פיתוח, בשלבי הרצה ובשלבי הדגמה (כולל התקנה חצי מסחרית) שיוכלו לסייע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה
 3. קול קורא לתכניות מחקר ופיתוח למוצרים תעשייתיים שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף ה-COVID19
 4. קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו"פ בשלבים מוקדמים (Ideation) היכולות לסייע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה

ניתן להגיש בקשה עד לתאריך 26 במרץ 2020, בשעה 14:00.

קול קורא עוקב נוסף יפתח ביום 26 במרץ 2020 והמועד האחרון להגשה יהיה בתאריך 7 באפריל 2020.

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות קוראת לחברות טכנולוגיה ישראליות (שאינן אחד מארגוני הבריאות בישראל) להגשת תכניות מו"פ של רעיונות טכנולוגיים ו\או יישומים מנוסחים בשלבים מוקדמים (Ideation) להתמודדות עם אתגרי מגפת נגיף Covid-19 (וירוס הקורונה). הקול הקורא מתייחס לרעיונות טכנולוגיים ו/או יישומים מנוסחים בשלביהם הראשונים (Ideation). על התכנית לעסוק במחקר ופיתוח של רעיונות טכנולוגיים העשויים לסייע בהתמודדות עם האתגרים השונים של מגפת נגיף Covid-19 (וירוס הקורונה).

אין מגבלה על תחומים בקול קורא זה והם יכולים לכלול בין היתר את התחומים הבאים:

 • ייעול ושיפור תהליך האבחון, לרבות: דיאגנוסטיקה, ייעול ושיפור תהליך הבדיקה והאבחון ופתרונות אשר יאפשרו ביצוע יעיל ונרחב של בדיקות לוירוס הקורונה בעת הקרובה בישראל.
 • אמצעים להפחתה ומניעת הדבקה.
 • הרחבת השירותים הניתנים ברפואה מרחוק, בדגש על רפואת שגרה, על מנת לצמצם הגעה פיזית של הציבור למרפאות ובתי חולים. לרבות: הרחבה משמעותית של כמות וסוגי השירותים הניתנים באופן דיגיטלי, או יכולים להתבצע בלי צורך בהגעה פיזית לארגון הבריאות. כולל ולא מוגבל לטיפול, אבחון, מניעה, ניטור, ייעול תהליכים, ממשקים ומערכות כל זה ברמת הפרט ו/או האוכלוסייה.
 • פיתוח ויישום מחדש (re-purposing) של מוצרים אנטי-וויראליים לטיפול נגד המחלה או מוצרים אחרים כטיפול תומך, אבחון ומניעת הדבקה.
 • פתרונות לחולים בשהיית בית או בבידוד במחלקות בתי חולים.
 • פתרונות דיגיטליים לשליטה, בקרה וחיזוי התפשטות הנגיף.
 • פתרונות לניהול חכם של מוקדי סיוע לציבור, וליצירת קשר אפקטיבית עם הציבור בשעת התפרצות מגפה (אפידמיה).
 • פתרונות המגבירים את הקיבולת של יחידות טיפול נמרץ נשימתי, ומסייעות לנטר ולטפל במאושפזים רבים בעלי מחלה חריפה בדרכי הנשימה בו זמנית.
 • פתרונות המסייעים לפעילות גופנית ולרווחת אזרחים וותיקים השוהים בביתם.
 • פתרונות המסייעים לתמיכה באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, עקב שהייתם בבית ויציאתם מהמסגרות המלוות בשגרה.

מה מקבלים?

תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.

תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% או 75% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם או המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה.

 1. קול קורא לפרויקטים בשלבי פיתוח, בשלבי הרצה ובשלבי הדגמה (כולל התקנה חצי מסחרית) שיוכלו לסייע בהתמודדות עם אתגרי וירוס הקורונה

ניתן להגיש בקשה עד לתאריך 26 במרץ 2020, בשעה 14:00.

קול קורא עוקב נוסף יפתח ביום 26 במרץ 2020 והמועד האחרון להגשה יהיה בתאריך 7 באפריל 2020.

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות קוראת לחברות טכנולוגיה ישראליות (שאינן אחד מארגוני הבריאות בישראל) להגשת תכניות מו"פ של מערכות, מוצרים או פתרונות טכנולוגיים, לרבות פרויקטים בשלבי פיתוח, בשלבי הרצה ובשלבי הדגמה (כולל התקנה חצי מסחרית -התקנת מוצר והטמעתו. לרבות, הטמעת המוצר בהיקף נרחב בארגוני הבריאות), להתמודדות עם אתגרי מגפת נגיף Covid-19 (וירוס הקורונה). הקול הקורא מתייחס לפרויקטים בשלבי פיתוח, הרצה (פיילוט) והדגמה (כולל התקנה חצי מסחרית), שעוסקים במחקר ופיתוח של רעיונות טכנולוגיים העשויים לסייע בהתמודדות עם האתגרים השונים של מגפת נגיף Covid-19 (וירוס הקורונה).

אין מגבלה על תחומים בקול קורא זה והם יכולים לכלול בין היתר את התחומים הבאים:

 • ייעול ושיפור תהליך האבחון, לרבות: דיאגנוסטיקה, ייעול ושיפור תהליך הבדיקה והאבחון ופתרונות אשר יאפשרו ביצוע יעיל ונרחב של בדיקות לוירוס הקורונה בעת הקרובה בישראל.
 • אמצעים להפחתה ומניעת הדבקה.
 • הרחבת השירותים הניתנים ברפואה מרחוק, בדגש על רפואת שגרה, על מנת לצמצם הגעה פיזית של הציבור למרפאות ובתי חולים. לרבות: הרחבה משמעותית של כמות וסוגי השירותים הניתנים באופן דיגיטלי, או יכולים להתבצע בלי צורך בהגעה פיזית לארגון הבריאות. כולל ולא מוגבל לטיפול, אבחון, מניעה, ניטור, ייעול תהליכים, ממשקים ומערכות כל זה ברמת הפרט ו/או האוכלוסייה.
 • פיתוח ויישום מחדש (re-purposing) של מוצרים אנטי-וויראליים לטיפול נגד המחלה או מוצרים אחרים כטיפול תומך, אבחון ומניעת הדבקה.
 • פתרונות לחולים בשהיית בית או בבידוד במחלקות בתי חולים.
 • פתרונות דיגיטליים לשליטה, בקרה וחיזוי התפשטות הנגיף.
 • פתרונות לניהול חכם של מוקדי סיוע לציבור, וליצירת קשר אפקטיבית עם הציבור בשעת התפרצות מגפה (אפידמיה).
 • פתרונות המגבירים את הקיבולת של יחידות טיפול נמרץ נשימתי, ומסייעות לנטר ולטפל במאושפזים רבים בעלי מחלה חריפה בדרכי הנשימה בו זמנית.
 • פתרונות המסייעים לפעילות גופנית ולרווחת אזרחים וותיקים השוהים בביתם.
 • פתרונות המסייעים לתמיכה באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, עקב שהייתם בבית ויציאתם מהמסגרות המלוות בשגרה.

מה מקבלים?

תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.

תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% או 75% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום מערכת הבריאות ובריאות הציבור בישראל ובעולם או המהווה פריצת דרך טכנולוגית בתחומה.

 1. קול קורא לתכניות מחקר ופיתוח למוצרים תעשייתיים שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף ה-COVID19

תאריכי ההגשה:

קול קורא 1 – 30 במרץ 2020, שעה 14:00.

קול קורא 2 – 20 באפריל 2020, שעה 14:00.

קול קורא 3 – 4 במאי 2020, שעה 14:00.

קול קורא 4 – 18 במאי 2020, שעה 14:00.

תמצית הקול קורא

רשות החדשנות, מזמינה מפעלי ייצור המייצרים מוצרים תעשייתיים, שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף COVID19 – להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית. במסגרת מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור. ניתן להגיש תכניות מו"פ הכוללות פיתוח מוצרים, חומרי גלם, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, הדגמה יישומית, פיתוח אב טיפוס בשלבי מו"פ סופיים או פיתוח תהליך גמלון במעבר מייצור ניסיוני לייצור סדרתי. התכניות המוגשות יאיצו פתרונות למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף ה COVID19, על התכניות להוות חדשנות טכנולוגית ביחס ליכולות החברה ולייצר ערך בהתמודדות עם הנגיף.

אוכלוסיית היעד: חברות תעשיית ייצור במגוון רחב של תחומים: יצרני ציוד רפואי, ציוד טיפולי, ציוד מניעת הדבקה, רפואה מרחוק, מכשירי מדידה ובקרה, טקסטיל, ייצור כימיקלים, פולימרים ופלסטיק ועוד

פיתוחים שניתן להגיש עבורם בקשה למענק עשויים לכלול, בין השאר:

 • אמצעי ציוד מגן (מסיכת פנים, ראש וגוף).
 • מוצרי חיטוי לאנשים ומשטחים למניעת הדבקה.
 • ציוד רפואי לטיפול בחולים בבית החולים או כציוד ביתי.
 • ציוד לניטור ובקרת נדבקים בשימוש מקומי (ביתי או במקום העבודה).
 • תכשירים טיפוליים מתקדמים להקלה או טיפול בתסמיני המחלה
 • ייצור יריעות או מבנים ארעיים לטובת בידוד והפרדה של מחלקות במפעלים ליצירת המשכיות תפעולית.
 • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכי ייצור חדשניים.
 • חדשנות בחומרי גלם ופיתוח חומרי גלם לתעשייה, כדוגמת כימיקלים למוצרי חיטוי.
 • פיתוח שיטות ותהליכי ייצור חדשניים לשיפור האיכות או הזמינות של מוצרים קיימים.
 • התאמת מוצר קיים לצורכי מניעה, טיפול או התמודדות עם התפרצות COVID19.
 • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור, כדוגמת: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור, או פתרונות טכנולוגיים לשדרוג ושיפור כושר היצור ופריון המכונות בקו, העשוי להגביר זמינות מלאים של מוצרים להתמודדות עם פריצת הנגיף.

מה מקבלים?

פרוייקטי חדשנות, אשר יאושרו במסגרת תכנית מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים לתמיכה שבין 30% ל-70% מהוצאות הפיתוח המאושרות.

יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ברשות החדשנות ולאישור התכנית ע"י ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות החדשנות.

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

 

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן