PDF להורדה

קבלת שירות מרשם האגודות השיתופיות בתקופת הסגר

שנה: 2020

מספר החוזר: 128.2020


ברצוננו להביא לידיעתכם, שרשם האגודות השיתופיות עדכן, כי בהתאם להנחיות המעודכנות בנושא הקורונה, משרדי הרשם סגורים עד להודעה חדשה.

עובדי המשרד ימשיכו לעבוד ולספק שירותים, אך לא תתאפשר קבלת קהל פרונטאלית ולא יהיה מענה טלפוני.

כל פנייה או שאלה יש להפנות באמצעות הטופס המקוון באתר המשרד.

הגשה פיזית של מסמכים – ניתן להעביר לתורן במשרד, בכתובת הצבי 15, ירושלים, בין השעות 09:00 – 14:00.

 

  

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן