PDF להורדה

קבלת "מענק לכל אזרח" לחשבון הבנק של הקיבוץ

שנה: 2020

מספר החוזר: 104.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי בהמשך לפנייתנו, המוסד לביטוח לאומי ייאפשר לחברי קיבוץ,  שטרם קיבלו את ה"מענק לכל אזרח"[1], לקבלו לחשבון הבנק של הקיבוץ.

נזכיר, כי בהתאם להודעה הראשונה של המוסד לביטוח לאומי, ה"מענק לכל אזרח" יועבר לחשבונות הבנק האישיים של כל אזרחי המדינה (כולל חברי קיבוצים), כאשר אזרחים, שאין להם חשבון בנק, יוכלו לקבל את המענק דרך בנק הדואר.

בימים אלו המוסד לביטוח לאומי מעביר לכל האזרחים הזכאים, שיש ברשותו את פרטי חשבון הבנק שלהם, את המענק. אולם, בהתאם לסיכום האמור לעיל, בעוד מספר ימים, לאחר סיום העברות אלו, יתאפשר לקיבוצים להעביר רשימות שמיות של אותם החברים שטרם קיבלו את המענק.

על כן ולאור הצפי כי ייקח זמן עד שהמוסד לביטוח לאומי יטפל בנושא זה – המלצתנו לחברי קיבוץ, היכולים לעשות כך, לעדכן את פרטי חשבון הבנק שלהם באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי. בהמשך הקיבוץ יגיש את הרשימה של אותם חברים, שמסיבות כאלה ואחרות לא הצליחו לעדכן ולא קיבלו את המענק.

יובהר, כי בתשובה לשאלתנו המוסד לביטוח לאומי מסר, שהנוהל הרגיל של העברת הקצבאות והגמלאות מהביטוח הלאומי לא ייפגע התשלומים יועברו גם בחודשים הבאים לחשבונות הקיבוץ, כפי שהיה עד כה (ללא קשר אם החבר עדכן או לא את פרטי חשבון הבנק האישי שלו).

כאמור, קיבוצים המעוניינים, שלא להעביר את החשבונות הפרטיים של החברים – יקבלו את המענק באמצעות הרשימות שיועברו למוסד לביטוח לאומי.

אנו ממתינים להנחיות המוסד לביטוח לאומי כיצד יש להגיש את הבקשה ורשימת החברים. מיד עם קבלת ההנחיות נעדכן.

לעדכון פרטי חשבון בנק לקבלת "מענק לכל אזרח" – לחץ כאן

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון  03-6382861 או בדוא"ל   uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון  03-6382818 או בדוא"ל   avi_s@britcpa.co.il

[1]  ראו חוזרנו 99/20.

דילוג לתוכן