PDF להורדה

פתיחת קרן תמיכה למלכ"רים – בגין ירידה בהכנסות בעקבות מלחמת חרבות ברזל

שנה: 2023

מספר החוזר: 134.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד האוצר פרסם מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור, כהגדרתם בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב[1], שהכנסותיהם, לרבות תרומות ותמיכות, פחתו בשל מלחמת "חרבות ברזל" ושהם אינם זכאים או שבחרו שלא לקבל מענקים במסגרת מסלולי סיוע אחרים שהוקמו על ידי הממשלה.

מוסדות הציבור אלו זכאים להגיש בקשות באם מחזור הכנסותיהם מעל 300 אלפי ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח.

ניתן להגיש בקשות לקבלת התמיכה ב-3 פעימות – בגין חודש אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023, בהתאם למועדים להלן:

  • המועד להגשת בקשת תמיכה בעבור ירידה בהכנסות בגין חודש אוקטובר 2023 – מ-5 בדצמבר 2023 ועד יום 19 בדצמבר 2023, בשעה 16:00.
  • המועד להגשת בקשת תמיכה בעבור ירידה בהכנסות בגין חודש נובמבר 2023 – מ-10 בדצמבר 2023 ועד יום 24 בדצמבר 2023, בשעה 16:00.
  • המועד להגשת בקשת תמיכה בעבור ירידה בהכנסות בגין חודש דצמבר 2023 – מ-10 בינואר 2024 ועד יום 24 בינואר 2024, בשעה 16:00.

ההגשות מתבצעות באמצעות האזור האישי למלכ"ר באתר גיידסטאר.

שאלות ניתן להפנות לדוא"ל tmichot3alef@mof.gov.il

למידע נוסף – לחצו כאן

[1] גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה, הפועל למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה דומה.

דילוג לתוכן