PDF להורדה

פעילות משרד רשם האגודות השיתופיות נוכח פרסום התקנות לשעת חירום

שנה: 2020

מספר החוזר: 28.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי רשם האגודות השיתופיות הוציא הודעה בדבר פעילות משרדו נוכח פרסום התקנות לשעת חירום, שאישרה ממשלת ישראל.

להלן הודעת רשם האגודות השיתופיות:

"לכל חברי האגודות השיתופיות, נושאי משרה ועורכי דין מייצגים, לאור החלטת הממשלה על צמצום העבודה בשירות הציבורי ומעבר למתכונת חירום בלבד,  החל מהיום 22.3.2020 ועד לאחר חג הפסח יעבוד האגף במתכונת מצומצמת.

במקרים דחופים בלבד יש לפנות באמצעות המערכת המקוונת (בטופס המקוון הנמצא באתר, או בהיעדר אפשרות לעשות כן, באמצעות פנייה לתא הדואר של האיגוד השיתופי) ואנו נעשה מאמץ לסייע ככל יכולתנו.

לצערנו, בתקופה זו לא יפעל מוקד טלפוני ולא יתקבלו פניות באמצעות הדואר או הפקס. מקווים לחזור ולעמוד לרשותכם, ולהעניק לכם שירות מיטבי, מייד לאחר חג הפסח.

באיחולי בריאות ובצפייה לימים טובים יותר,

האגף לאיגוד שיתופי"

 

  

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן