PDF להורדה

פיצוי למעסיקים עבור שכר ששולם לעובדים שפונו

שנה: 2023

מספר החוזר: 113.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה הוראה המבהירה, שמעסיקים בכל חלקי הארץ יהיו רשאים לתבוע פיצוי בגין שכר ששילמו לעובדים, שנעדרו ממקום העבודה מכיוון שפונו מביתם בהוראת כוחות הביטחון, בשל אירועי הלחימה האחרונים.

יובהר, כי לפי הוראות החוק תקרת הפיצוי בגין השכר החודשי מוגבלת לשיעור של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק לפני קרות האירוע[1].

יודגש, כי לצורך קבלת הפיצוי אין מגבלה על מקום מושבו של המעסיק, כך שגם מעסיקים שאינם מצויים במסגרת האזורים שפונו יהיו זכאים לקבלת הפיצוי.

ניתן יהיה להגיש את הבקשות לפיצוי במסגרת מערכת ייעודית שתפתח על ידי רשות המסים בתקופה הקרובה.

נעדכנכם, על פתיחת המערכת ברשות המסים, כולל מתן הנחיות מפורטות.

כמו כן, נעדכנכם לגבי מעמד עובדי הפנים בקיבוצים.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לסטפני פינקלשטיין     stephanie@mbtcpa.co.il

 

 

לוטה:

רשימת הישובים עליהם חלה הוראת רשות המסים.

[1] השכר ממוצע במשק נכון לינואר 2023 – 11,809 ש"ח.

דילוג לתוכן