PDF להורדה

פיצויים בגין מלחמת "חרבות ברזל"

שנה: 2023

מספר החוזר: 96.2023


לצערנו הרב מצב הלוחמה עדיין ממשיך.

לכולנו ברור, כי דבר לא יפצה על האובדן בנפש, אך על מנת שנוכל להמשיך במפעל ההתיישבות הציוני, ישנה חשיבות לקבלת פיצוי על נזקי הרכוש.

מדינת ישראל נטלה על עצמה בחקיקה לפצות את תושביה על נזקים ישירים ועקיפים הנגרמים כתוצאה מפעולות מלחמה שונות. הפיצוי נעשה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים[1] והזכאות לו הינה אוטומטית. הפניה למס רכוש מתבצעת באמצעות רשות המסים.

נזק ישיר – נזק הנגרם לרכוש פרטי או עסקי, כתוצאה מלוחמה, כולל הפסדים שנגרמים כתוצאה מהנזק, כגון אי יכולת להשתמש במבנה לצרכים עסקיים כתוצאה מהנזק.

נזק עקיף – נזק שנגרם כתוצאה ממצב לוחמה, ללא קשר למצב מבנה העסק, כגון ירידה ברווחי העסק.

בשלב זה פורסמו הנחיות רשות המסים רק למתן פיצוי בגין נזק ישיר. בהתאם לחוק במתכונתו הנוכחית, לפיצוי בגין נזק עקיף זכאים רק תושבי שדרות ועוטף עזה ותאגידים שנכסיהם ממוקמים במקומות אלו. צפוי, שיותקנו תקנות המעדכנות אזורים נוספים הזכאים לפיצויים.

סך הפיצוי בגין נזק ישיר מחושב על ידי מס רכוש, בשיתוף עם מהנדסים ושמאים.

יש להגיש את התביעה בגין נזק ישיר באופן מקוון. עם סיום מילוי כל הפרטים הנדרשים יופיע מספר פנייה זמני שישמש את המערכת. לאחר אישור הפנייה יתקבל מספר תיק תביעה קבוע והודעה על מספרו יישלח במסרון לתובע. עם אישור מספר תיק התביעה במערכת המקוונת של רשות המסים, יתחיל תהליך הטיפול בתביעה.

במקרים בהם יש צורך בבדיקת שמאי ו/או מהנדס – יישלח לנכס שנפגע איש מקצוע, על מנת להעריך את הנזק שנגרם.

להגשת תביעה בגין נזק ישיר באופן מקוון – לחצו כאן

[1] חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961.

דילוג לתוכן