PDF להורדה

ערוץ מענקים מהיר לחברות עם RUNWAY קצר

שנה: 2023

מספר החוזר: 114.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי כמענה לאתגרים שנוצרו לחברות טכנולוגיות חדשניות ישראליות במהלך מלחמת חרבות ברזל, רשות החדשנות מציעה הליך ערוץ מענקים מהיר לתמיכה במענקי מו”פ של פרויקטים טכנולוגיים.

ערוץ זה פועל במסגרת מסלול קרן המו”פ ומיועד לחברות טכנולוגיות חדשניות עם Runway קצר (עד 6 חודשים) שבמהלך תהליך גיוס הון מתקשות לגייס כסף ממשקיעים קיימים בעקבות המצב, וזקוקות לגישור מימוני עד לסבב גיוס ההון הבא.

הליך הגשת בקשה לערוץ המענקים המהיר הינו דרך הגשה שנתית-שוטפת בתנאים אלה:

תקופת הביצוע (תקופה שבה ניתן להכיר בהוצאות החברה בהתאם לנהלי הרשות), שהגישה החברה, לא עולה על 9 חודשים. התקציב המבוקש של החברה אינו עולה על 7.5 מיליון ש"ח.

הערוץ מציע מנגנון הגשה מהיר של תכניות מו”פ, על ידי בדיקה ומתן תשובות תוך 4 שבועות ממועד ההגשה, בהתאם למועדי ההגשה הבאים:

 • בקשות שיוגשו בין 01/11/2023 – 08/11/2023 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד 10/12/2023.
 • בקשות שיוגשו בין 8/11/2023 – 22/11/2023  בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד 24/12/2023.
 • בקשות שיוגשו בין 22/11/2023 – 07/12/2023 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד 08/01/2024.
 • בקשות שיוגשו בין 07/12/2023 – 21/01/2024 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד יום 22/01/2024.
 • בקשות שיוגשו בין 21/01/2024 – 04/01/2024 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד יום 05/02/2024.
 • בקשות שיוגשו בין 04/01/2024 – 18/02/2024 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד יום 19/02/2024.
 • בקשות שיוגשו בין 18/01/2024 – 01/02/2024 בשעה 12:00 בצהריים, יקבלו את תשובת הוועדה עד יום 04/03/2024.

למי מיועד המסלול

הערוץ פונה לחברות טכנולוגיות חדשניות ישראליות בתחילת שלבי צמיחה מוקדמים או בשלב המו”פ של פיתוח מוצר אחד או יותר, העונות על הקריטריונים:

 • חברות עם Runway קצר שלא עולה על 6 חודשים.
 • חברות שצברו נכסים משמעותיים כמו קניין רוחני, תשתיות, מוצר בעיצומו של פיתוח, לקראת/במהלך תחילת מכירות וצוות מגובש.
 • חברות המתקשות בגיוס הון או שיש להן משקיעים קיימים המוכנים להשקיע כסף נוסף בתקופה הקרובה.
 • חברות בעלות סיכוי טוב לצלוח את תקופת הלחימה בטווח הקצר ועם פוטנציאל עסקי משמעותי בטווח הארוך.

מה מקבלים

מנגנון בדיקה ותהליך קבלת החלטות מואצים ומהירים.

שיעור מקדמה של עד 50% מגובה המענק המאושר לחברות שהציגו את כל המימון המשלים למענק שאושר.

חברות שיש להן משקיעים קיימים שמוכנים להשקיע באופן מיידי לאחר אישור ועדת המחקר, יוכלו לקבל את המקדמה גם אם לא גויס מלוא המימון המשלים.

תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהתקציב המאושר (הוצאות המו”פ המאושרות).

חברות הפועלות באזור פיתוח א’ זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.

חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.

תנאי המסלול

נדרש להיות תאגיד רשום בישראל.

הצגת פעילות החברה לתקופה של לפחות 3 חודשים אשר קדמו לראשית הגשת הבקשה לרשות החדשנות בהליך זה הכוללת: רישום ברשויות המס, ניהול ספרי חשבונות ופעילות הכוללת שכר (בין אם בתלוש משכורת או בחשבונית).

להיות חברה טכנולוגית חדשנית עם Runway קצר שלא עולה על 6 חודשים המגישה תכנית מו”פ עד 9 חודשים בתקציב מבוקש עד 7.5 מיליון ש"ח.

על כל החברות לפעול לפי הוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-594-3334  galina@mbtcpa.co.il

לרו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן