PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – דצמבר 2023 (תקציר)

שנה: 2023

מספר החוזר: 139.2023


תעריפי המים

השנה, רשות המים לא פרסמה לשימוע ציבורי את לוח התעריפים המתוכנן למחצית הראשונה של שנת 2024, כפי שהיא מפרסמת מידי שנה.

במהלך דצמבר הודיעה רשות המים על הקפאת מהלך עדכון התעריפים השנתי בתעריפי המים והביוב, המתבצע כמדי שנה לקראת 1 בינואר 2024. בשל המצב הביטחוני, תתבצע אך ורק הצמדה של התעריפים לשיעור השינוי בסל המדדים, כמתחייב על פי החוק והכללים.

בהתאם לפרסום רשות המים התעריף לצרכן יעלה בשיעור של כ-0.73%, החל מינואר 2024.

ספק כפרי רב יישובי

מזה מספר שנים מנסה רשות המים לצמצם את מספר בעלי רישיונות אספקת המים במרחב הכפרי, כאשר בנובמבר 2022, פורסם ברשומות תיקון לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014, שבו הוגדרה פעילותו של ספק כפרי רב יישובי.

על פי הכללים, תפקידו של ספק כפרי רב יישובי הינו לספק את שירותי המים והביוב לכל מטרות הצריכה, באזור היישובים המפורטים ברישיונו, לרבות אספקה למטרות חקלאיות באזור המגורים.

בקרות רשות המים

במסגרת הביקורת השוטפת, שמבצעת רשות המים אצל ספקי המים ביישובים המתוכננים, וכחלק מתהליך "המקל והגזר", החלה רשות המים לבדוק את הסוגיה של פתיחת חשבון בנק ייעודי לפעילות המים, חיוב הצרכנים בתעריפי התקנות וכן הפרשה לקרן חידוש ציוד. זאת בנוסף לבקרות, שהיו בעבר לגבי בדיקת הצרכנים הזכאים ל"כמות מוכרת", ובדיקה שהיישוב מחזיק העתקי תעודות זהות של הצרכנים הרשומים בשטחו וזכאים לכמות המוכרת.

קרן שיקום / חידוש

מטרת קרן השיקום / חידוש הינה לוודא צבירה מספקת של הון אשר ישמש את מפעל המים לשם ביצוע השקעות עתידיות לשדרוג וחידוש מתקני מים. על פי סעיף 5(ג) לכללי המים (תעריף שמספקים ספקים מקומיים), תשע"ד-1994, נדרש כל ספק מקומי להפריש סכום של 0.487 ש"ח למ"ק.

 

 

אנו מאחלים לכל לקוחותינו, שתהיה שנת 2024 שנה ברוכת משקעים, שנה בה תחזור החקלאות להיות בראש סדר העדיפות הלאומי, שנת שקט ובטחון לכולנו.

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

עמית עברי: 054-5698091,  amit.i@britcpa.co.il

דילוג לתוכן