PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – מאי 2016 (תקציר)

שנה: 2016

מספר החוזר: 42.2016


 1. עדכון היטלי הפקה

על פי תקנה שפורסמה בראשית החודש – חל עדכון בתעריפי היטלי הפקה בשיעור של 1.69% החל מיום 16 בפברואר 2016.

הערה: לא ברור לנו מדוע תקנת התעריפים המתייחסת לחודש פברואר, מתפרסמת בקובץ התקנות רק בראשית חודש מאי של אותה שנה, ומדובר בנוהג הנמשך כבר מספר שנים.

 1. עתירה לבג"צ בסוגיית מים לצריכה ביתית בהתיישבות

הסוגיה שבכותרת מעסיקה אותנו כבר למעלה מ-3 שנים, ולמען הדיוק – החל מיום 1 בינואר 2013 – תאריך בו נקבע לראשונה בתקנה ממשלתית, שצרכן ביתי של מים בהתיישבות העובדת, ישלם עבור אותו מוצר – תעריף גבוה בהרבה מחברו המתגורר בעיר!

עתירה ראשונה כנגד עיוות הזוי זה הוגשה כבר בחודש מרץ 2013, ובעקבותיה שלח בג"צ את העותרים (התאחדות חקלאי ישראל וארגון עובדי המים) לבצע בדיקות של עלות המים הביתיים בכמה עשרות ישובים – בדיקות שתוצאותיהן הועברו פעם אחר פעם לרשות המים, ושהוכיחו שהמגזר הכפרי מסבסד את זה העירוני בשיעור של קרוב ל-120 מיליון ש"ח בשנה!

למתעניינים בפרטי העתירה – ניתן לקרוא אותה במלואה באתרנו: http://www.britcpa.co.il/

 1. קביעת כללים לעניין ניתוק אספקת מים ונקיטת הליכי גביה

מועצת רשות המים פרסמה כללים חדשים לקביעת תנאים ברישיון של ספק מים שאינו תאגיד מים וביוב (כזכור, ההתיישבות עונה להגדרה זאת) ואינו מקורות – לעניין ניתוק אספקת מים ונקיטת הליכי גביה.

הכללים בהם מדובר – שחלקם נראים לנו דרקוניים, בעוד אחרים נראים סבירים יותר – ייכנסו לתוקף עם פרסומם בקובץ התקנות הממשלתיות, לאחר השימוע האמור.

 1. דוח על פעולות רשות המים בשנת 2015

דוח זה, המשתרע על כ-100 עמודים (ראו עמוד השער של אתר האינטרנט של הרשות תחת הכותרת "תכנית האב למשק המים – מידע נוסף"), מכיל מידע על מירב פעילותה של הרשות בשנת 2015.

את עיננו צדו מספר מספרים שלהלן:

 • אספקת המים הכוללת בארץ – 2.2 מיליארד מ"ק.
 • מעל 2 מיליון דונם קרקע מושקים.
 • בארץ יש כ-14,000 משקים חקלאיים.
 • בארץ קיימים יותר מ-1,000 מפעלים הצורכים מים.
 • היקף הפעילות הכספית של משק המים – כ-10 מיליארד ש"ח.
 • נרשם חסכון בצריכת המים לנפש, והיא עומדת כיום על 87 מ"ק לשנה לעומת 102 מ"ק לפני 4 שנים.
 • ההשקעות שבוצעו במשק המים בין השנים 2012-2016 עומדות על כ-15 מיליארד ש"ח.

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש – ניתן לפנות ליורם תמרי,

בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yoram@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן