PDF להורדה

עדכונים במשק המים – ספטמבר 2019

שנה: 2019

מספר החוזר: 89.2019


בחוזר להלן עדכונים בנוגע למתרחש בתחום המים בשבועות אלה:

הקצאות מים חקלאיות

רשות המים פרסמה לאחרונה לשימוע ציבור­י כללים לתוספת של 15% להקצאות החקלאיות וזאת בתעריפים גבוהים בלבד. כללים אלו טרם אושרו סופית במועצת הרשות.

עד סוף חודש אוקטובר ניתן להגיש בקשות לניודי מים בין צרכנים חקלאיים. את הבקשות יש להגיש על גבי הטפסים הייעודיים למחוז הרלבנטי במשרד החקלאות.

אנו ממליצים ליישובים אשר מתקרבים למיצוי הקצאתם החקלאית לפעול להגשת הבקשות הנ"ל.

תשלומי דמי מים – מפיקי מים

בשבועות האחרונים התקבלו בקרב מפיקי המים דרישות תשלום עבור הרבעון השני של שנת 2019. גם בדרישות תשלום אלו נמצאו טעויות רבות.

אנו חוזרים וממליצים לבדוק את דרישות התשלום הללו.

מעבר לכך, כלל מפיקי המים טרם קיבלו את דרישות התשלום הסופיות לשנת 2018.

אנו ממשיכים להמתין לקבלת דרישות אלו על כלל התיקונים וההתאמות הצפויים בהם למפיקים רבים.

 

צרכנים המעוניינים במידע נוסף, הפניה לטפסים הרלבנטיים ועוד – ניתן לפנות ל: 

רו"ח אלון ראובני, בטלפון 052-4771747alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן