PDF להורדה

עדכונים במשק המים – יוני 2019

שנה: 2019

מספר החוזר: 67.2019


להלן מספר עדכונים בנוגע למתרחש בתחום המים בשבועות אלה:

תוספת הקצאות מים חקלאיות לשנת 2019

בשבועות האחרונים החלו יישובים רבים לקבל עדכון לרישיונות האספקה / ההפקה וקבלת תוספת להקצאת המים השפירים למטרת חקלאות. מדובר בתוספת אוטומטית שחושבה על ידי משרד החקלאות על בסיס קריטריונים שפרסמנו בחוזרים הקודמים.

אנו ממליצים להיות ערניים, לוודא את קבלת התוספת ולבחון את היקף התוספת.

מימוש כספי הסכם המים הישן – התייקרות התעריפים לצרכני חברת מקורות

התאחדות חקלאי ישראל יצאה בקריאה לצרכני המים של חברת מקורות למימוש כספי הפיצויים להם הם זכאים לאור הסכם המים הישן משנת 2006.

מדובר בזכאות לפיצויים בשל התייקרות תעריפי המים שסופקו על ידי חברת מקורות. יתרת הפיצויים עודכנה לאחר תיקון 27 וליישובים רבים קיימת יתרת זכות משמעותית.

אנו ממליצים לפעול לבירור קיומה של יתרה שכזו. נשמח לסייע בבדיקה זו ובתהליך קבלת הכספים.

עדכון תעריפי המים – מחצית 2019

ב-1 ליולי 2019, יעודכנו תעריפי המים – תעריפי רכישת המים מחברת מקורות ותעריפי מכירת המים לצרכנים. תעריפים אלו פורסמו לפני כחודשיים לשימוע ציבורי, אושרו לאחרונה תוך שינויים קלים במועצת רשות המים ויפורסמו רשמית בשבוע הבא.

לאחר הפרסום הרשמי, נדאג לפרסם חוזר נוסף אשר יכלול את כל טבלאות עדכון התעריפים.

עדכון התעריפים במערכות הגבייה של היישוב חשוב מאוד בטרם ביצוע סבב הגבייה עבור צריכות חודש יולי ואילך.

 

צרכנים המעוניינים במידע נוסף, הפניה לטפסים הרלבנטיים ועוד – ניתן לפנות ל: 

רו"ח אלון ראובני, בטלפון 052-4771747alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן