PDF להורדה

עדכונים במשק המים – יולי 2019 (תקציר)

שנה: 2019

מספר החוזר: 72.2019


השבוע פורסם רשמית ספר תעריפי המים המעודכן החל מה-1 ביולי 2019.

להלן עיקרי השינויים:

התייקרות תעריפי המים הביתיים

מגמת התייקרות תעריפי המים הביתיים נמשכת.

תעריף רכישת המים מחברת מקורות התייקר בכ-0.16 ש"ח ותעריף המכירה לצרכנים התייקר בכ-0.20 ש"ח. תעריפים אלו התייקרו בצורה משמעותית בתחילת השנה ואנו חווים עתה התייקרות נוספת.

חשוב! יש לדאוג לעדכון מיידי של תעריף חיוב הצרכנים.

תעריפי המים החקלאיים

שפירים – תעריפי המים השפירים החקלאיים זוכים להוזלה של כ-0.15 ש"ח וירכשו מחברת מקורות בתעריף של 1.858 ש"ח/מ"ק (לפני מע"מ).

שפד"ן – לעומת המים השפירים, תעריפי השפד"ן התייקרו בכ-0.15 ש"ח והועמדו על 1.266 ש"ח/מ"ק (לפני מע"מ).

שימו לב, תעריפי החריגה מהקצאות המים החקלאיים התייקרו בצורה משמעותית!

חריגה של עד 10% מן ההקצאה התייקרה ביחס לשנה שעברה בכ-0.54 ש"ח/מ"ק ותעמוד מעתה על 3.343 ש"ח/מ"ק (לפני מע"מ).

חריגה של מעבר ל-10% התייקרה בכ-0.56 ש"ח/מ"ק ותעמוד על 5.846 ש"ח/מ"ק (לפני מע"מ).

לנוחיותכם,

למנויים מצורפות טבלאות המרכזות את תעריפי המים העיקריים והשכיחים מתוך ספר התעריפים המלא.

את ספר התעריפים המלא ניתן למצוא באתר רשות המים בקישור הבא:

http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/2019/rates-2019-july.pdf

 

 

צרכנים המעוניינים במידע נוסף, הפניה לטפסים הרלבנטיים ועוד – ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד, בטלפון 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

דילוג לתוכן