PDF להורדה

סיוע מיידי והקלות על ידי משרד החקלאות

שנה: 2023

מספר החוזר: 104.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד החקלאות פרסם הוראות נוהל לסיוע מיידי לחקלאים כדלקמן:

נוהל תמיכה בהעסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות בתקופת "חרבות ברזל"

מטרת הנוהל לתת מענה לצורך בידיים עובדות בחקלאות, לצורך הרחבת מעגל העוסקים בחקלאות וכן לצורך מילוי מקומם של עובדים הנעדרים מעבודתם החקלאית בשל מצב החירום, שהוכרז במשק הישראלי, לטובת הבטחת הייצור החקלאי ואספקת תוצרת חקלאית טרייה בתקופת החירום כמפורט בנוהל זה.

להרחבה – לחצו כאן

נוהל תמיכה במתנדבים בחקלאות בתקופת "חרבות הברזל"

התפרסמו מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה).

להרחבה – לחצו כאן

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן