PDF להורדה

סיוע במימון התאמות לדיגיטל

שנה: 2021

מספר החוזר: 34.2021


ברצוננו לעדכנכם בהודעת משרד הכלכלה והתעשייה בדבר סיוע במימון התאמות לדיגיטל בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.

הסיוע יינתן לעסקים, אשר ירחיבו את נוכחות ופעילות העסק בדיגיטל או יבצעו התאמות מבנה וריהוט לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה.

סך ההטבה

השתתפות ב-50% מסך ההוצאות ועד לתקרה של 5,000 ש"ח (כולל מע"מ), עבור קידום פעילות העסק בדיגיטל וביצוע התאמות מבנה וריהוט.

הוצאות מאושרות[1]

שדרוג והקמת אתר אינטרנט, פרסום ושיווק דיגיטלי, הקמת תשתית לשילוח, ביצוע התאמות מבנה וריהוט והוצאות נוספות אשר יאפשרו לעסק להמשיך ולתת שירות מרחוק.

יובהר, כי יש לוודא שעל החשבוניות/קבלות שמוגשות במסגרת דרישת התשלום יופיע פירוט / הסבר על מהות הרכישה.

עסקים הזכאים לקבלת המענק

עסקים העומדים בהגדרות של סעיף 4 לתקנון שירותי הסיוע של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (הזכאות הינה חד פעמית ולכן עסק שקיבל סיוע בעבר לא יוכל להגיש בקשה נוספת).

תהליך הגשת הבקשה וקבלת המימון

התהליך כולל 4 שלבים: מילוי טופס רישום, שיחה עם נציג מעוף, הגשת דרישת תשלום, בדיקה והעברת תשלום.

להגשת בקשה לסיוע במימון התאמות לדיגיטל – לחצו כאן

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל- infocpa@mbtcpa.co.il

[1] לרשימת הקווים המנחים המלאה להוצאות מאושרות – לחצו כאן

דילוג לתוכן