PDF להורדה

נפתחה המערכת להגשת בקשות למענק הוצאות קבועות בגין החודשים ינואר ופברואר 2021

שנה: 2021

מספר החוזר: 35.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי ניתן להגיש בקשות לקבלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות בגין החודשים ינואר ופברואר 2021.

המועד האחרון להגשת בקשות – 15 ביוני 2021.

זכאים להגיש בקשות עסקים עם מחזור של עד 400 מיליון ש"ח (עצמאים מעל 300 אלף ש"ח וחברות ושותפויות מעל 18 אלף ש"ח), אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר – פברואר 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה ב-25% ומעלה בהתאם להיקף המחזור, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019, כמפורט להלן:

  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-18 אלף ש"ח ועד 100 מיליון ש"ח – פגיעה של 25% ומעלה.
  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-100 מיליון ש"ח ועד 200 מיליון ש"ח – פגיעה של 40% ומעלה.
  • עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ-200 מיליון ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח – פגיעה של 60% ומעלה.

תאגידים, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020, יכולים להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהם עומדים בתנאים בתנאי הזכאות שנקבעו להם.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין: 052-5364433,  stephanie@mbtcpa.co.il

 

 

 

מוזמנים להצטרף לקבוצת דיון, שפתחנו בווטסאפ, בנושא התמודדות עם משבר הקורונה בדגש על תכנית הפיצויים:  https://chat.whatsapp.com/H8dvzjfRM05IqO2XLs5pqD

דילוג לתוכן