PDF להורדה

ניתן להגיש בקשה למענק בגין פגיעה ממושכת

שנה: 2021

מספר החוזר: 23.2021


ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות המסים, כי החל מה-10 בפברואר 2021 ניתן להגיש בקשה באתר רשות המסים לקבלת מענק בשל פגיעה ממושכת כתוצאה מנגיף הקורונה, שניתן במסגרת התכנית "מבלימה לצמיחה".

נזכיר, כי תנאי הסף לקבלת מענק לעוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מעל 300 אלפי ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח, הינם:

  • זכאי לפחות ל-3 תקופות של מענקי "הוצאות קבועות" במהלך שנת 2020.
  • סכום מחזור עסקאותיו במרץ עד דצמבר 2020 בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות קבועות שקיבל בשנת 2020 אינו עולה על סכום מחזור עסקאותיו במרץ עד דצמבר 2019.

במידה וסכום זה שווה ל90% או יותר ממחזור העסקאות במרץ עד דצמבר 2019 – יקבל העוסק מענק חלקי.

סכומי המענקים עבור תאגידים, שמחזור הפעילות שלהם בשנת 2019 היה בין 300,000 ש"ח ל-400 מיליון ש"ח, הינם:

  • בין 9,000 ש"ח ל-50,000 ש"ח (או בין 5,850 ש"ח ל-32,500 ש"ח בגין מענק חלקי).
  • 60% מממוצע כל המענקים בעד הוצאות קבועות שקיבל העוסק במהלך מרץ עד דצמבר 2020.
  • במידה ומגיע מענק חלקי – 65% מהסכום לעיל.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין: 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

 

 

מוזמנים להצטרף לקבוצת דיון, שפתחנו בווטסאפ, בנושא התמודדות עם משבר הקורונה בדגש על תכנית הפיצויים:  https://chat.whatsapp.com/H8dvzjfRM05IqO2XLs5pqD

דילוג לתוכן