PDF להורדה

נוהל מוצע לאגודות שיתופיות לביצוע רכש

שנה: 2021

מספר החוזר: 111.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד המסחר והתעשייה, האגף לאיגוד שיתופי פרסם נוהל מוצע לאגודות שיתופיות לביצוע רכש.

הנוהל מוצע על מנת לאפשר לאגודות כלי ניהולי לביצוע רכש.

יובהר, כי לא מדובר בהנחיה, אלא בהמלצה בלבד לטובת אגודות, שיוכלו לאמץ לעצמן את הנוהל, בהתאם לתקנון.

לנוהל מוצע לאגודות שיתופיות לביצוע רכש – לחצו כאן

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן