PDF להורדה

מתווה מוצע למתן פיצוי לחקלאים הנמצאים עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה

שנה: 2021

מספר החוזר: 69.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי בין משרד החקלאות לרשות המסים הושגה הסכמה לגבי מתווה מוצע לפיצוי לחקלאים, שמשקם ממוקם עד 40 ק"מ מגבול רצועת עזה וניזוקו כתוצאה ממבצע "שומר החומות".

יודגש, כי המתווה טרם אושר על ידי ועדת הכספים בכנסת.

להלן עיקרי המתווה המוצע:

הפיצוי יינתן לחקלאים הנמצאים עד 40 קילומטרים מגבול רצועת עזה (בהתאם להגדרת פיקוד העורף) בעבור הנזקים הבאים:

  • פגיעה באופן ישיר בחממה מטע, מבנה חקלאי אחר, או גידול אחר בשטח פתוח.
  • נזק כלשהו, ישיר או עקיף, עקב אי יכולת לקטוף תוצרת או נזק כתוצאה מאי יציאה לעבודה בשטח של העובדים או כל סיבה אחרת.

על החקלאי לדווח, בנוסף לדיווח למס רכוש, לרכז הוועדה החקלאית במועצה שלו באופן ישיר (על מנת שהרכז גם יעביר את הנתונים למס רכוש ישירות וזאת למרות שהחקלאי דיווח למס רכוש ישירות וזאת בכדי לקדם את קבלת הפיצוי בהקדם האפשרי). לדיווח יש לצרף את מספר תעודת זהות ופירוט מהות הנזק.

דילוג לתוכן