PDF להורדה

משמעויות המיסוי לאור חתימת הצו להסדרת ייצוא קנביס רפואי

שנה: 2020

מספר החוזר: 90.2020


בחודש מאי האחרון, חתם שר הכלכלה על תיקון לצו ייצוא חופשי, שעתיד לאפשר ייצוא מוצרי קנביס רפואי, בכפוף לקבלת רישיון ייצוא מהיחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות. הצו קובע כי מי שירצה לייצא מוצרי קנביס רפואי מסוימים מישראל, יפנה לקבלת רישיון ממשרד הבריאות, ובכפוף לקבלת רישיון זה, יוכל לייצא את הטובין, בהתאם למפורט בפקודת הסמים המסוכנים.

פוטנציאל כניסת החברות הישראליות בתחום הקנביס הרפואי לשוק העולמי צפויה להביא בשורה גדולה עבור אותן חברות, שכן היקפו של השוק העולמי למוצרי קנביס רפואי מוערך בעשרות מיליארדי דולר.

הביקוש העולמי למוצרי קנביס רפואי הולך וגובר, ובמקביל פוטנציאל המכירות, הגבוה גם כך, עלה באופן משמעותי בתקופה האחרונה לאור משבר הקורונה, אשר גרם לעליה חדה בביקושים למוצרי קנביס רפואי, המגדילה במהירות את המחסור העמוק בקנביס שכבר קיים בשווקים.

פרט לפוטנציאל הכלכלי העצום, שטמון באפשרות הייצוא של מוצרי קנביס רפואי, ישנם יתרונות משמעותיים נוספים בתחומי המיסוי והחדשנות לגופים שיקבלו רישיון ייצוא.

כחלק ממנגנון הטבות המס לעוסקים בתחום הקנביס הרפואי, מפעל ייצור, שיקבל רישיון לייצוא מוצרי קנביס רפואי בעצמו ויבצע ייצוא ישיר או עקיף, יהיה זכאי לקבל הטבות משמעותיות מכוח החוק לעידוד השקעות הון אשר עשויות להשפיע מהותית על הרווח הפוטנציאלי שלו – שיעור מס חברות מופחת בטווח שבין 16% – 7.5% (במקום שיעור של 23% החל באופן רגיל), שיעור פחת מואץ אשר יכול להגיע עד ל-400% משיעור הפחת הרגיל, ניכוי מס מופחת בעת חלוקת דיבידנד בשיעור של 20% (במקום 30%) לבעל שליטה, ועוד.

בנוסף לתמריצי מיסוי ישירים, רשות החדשנות מעניקה גם היא הטבות משמעותיות לחברות העוסקות בתחום הקנביס הרפואי ואשר מבצעות פעולות של מחקר ופיתוח, המהוות חדשנות טכנולוגית, כגון פיתוח תהליכי ייצור מתקדמים, פיתוח תרופות, מכשור רפואי ועוד. הטבות אלו כוללות, בין היתר, מענקים בשיעור של 75% – 20% מהוצאות המחקר והפיתוח המאושרות (כתלות במיקום המפעל).

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן