PDF להורדה

מענק פיצוי קורונה לעצמאים בקיבוצים – עדכון

שנה: 2020

מספר החוזר: 119.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי בדיונים, שהתקיימו לאחרונה עם משרד האוצר, בהובלת התנועה הקיבוצית ובליווי מקצועי של משרדנו ומשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', מסתמן פתרון למתן פיצוי גם לעצמאים חברי קיבוץ, בהתאם לקריטריונים דומים לקריטריונים שנקבעו לכלל ציבור העצמאים במדינת ישראל.

נזכיר, כי ממשלת ישראל החליטה על פיצוי כלל ציבור הנפגעים כלכלית במדינה בגין משבר הקורונה, בין שכירים ובין עצמאים. הפיצוי לשכירים ניתן דרך המוסד לביטוח לאומי בעוד הפיצוי לעצמאים ניתן באמצעות רשות המסים על יסוד בחינת המחזורים עליהם דיווח כל עוסק (הפיצוי ניתן לעצמאים אשר חוו ירידה ניכרת במחזורי הפעילות בשנת 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019).

כידוע, עצמאים, שהינם חברי קיבוץ, גם אם חוו ירידה ניכרת בהכנסותיהם, אינם זוכים לקבל "מענקי קורונה".

במערכת הפעילות של קיבוץ מתחדש ישנם לא מעט מקרים בהם החבר מבצע את פעילותו העסקית כעצמאי, תחת עוסק מורשה משלו. אלא שעל פי סדרי הדין, הכנסתם החייבת של עצמאים אלה מועברת בסוף כל שנה לתיק המס של הקיבוץ, והם ממוסים באמצעות הקיבוץ.

התוצאה, שאותם עצמאים, אשר חוו ירידה ניכרת בהכנסותיהם, אינם זכאים לקבל מענק, זאת מפני שהכנסתם החייבת רשומה בתיק הקיבוץ (ההכנסה החייבת מחושבת לכל עצמאי בהתאם לפעילותו ומועברת בשורה אחת לתיק הקיבוץ).

כאמור לעיל, בדיונים שהתקיימו לאחרונה עם משרד האוצר, בהובלת התנועה הקיבוצית ובליווי מקצועי של משרדנו ומשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות', מסתמן פתרון למתן פיצוי גם לעצמאים חברי קיבוץ, בהתאם לקריטריונים דומים לקריטריונים שנקבעו לכלל ציבור העצמאים במדינת ישראל.

דהיינו, הזכאות תיבחן בהתאם לקריטריון הירידה במחזורים והפיצוי יינתן כפונקציה להכנסה החייבת בשנת 2019.

לצד זאת, הוסכם כי בחישוב היקף הפגיעה ייכלל קריטריון נוסף: בחינת הסכום, שהעצמאי קיבל בפועל מאת קיבוצו, כסיוע מכוח תקנות ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש – סכום זה ייחשב כסכום שמתווסף על הכנסתו, ובחינת שיעור הירידה בהכנסה תיעשה ביחס אל ההכנסה המצרפית הכוללת גם סכומים אלו.

 

אנו נמשיך לעדכנכם ככל שיהיה חדש ומזמינים אתכם להתקשר, להתייעץ ולהיעזר במומחים שלנו בכל שאלה, התלבטות או עניין.

דילוג לתוכן