PDF להורדה

"מענק לכל אזרח" – תשלום מרוכז לחשבון הבנק של הקיבוץ – עדכון

שנה: 2020

מספר החוזר: 108.2020


בהמשך לחוזרנו 106/20[1], ברצוננו לעדכן, כי המוסד לביטוח לאומי העביר ביום ו' האחרון (21 באוגוסט 2020) לחשבונות הבנק של הקיבוצים את המענק של החברים שזוהו כחברי קיבוץ וטרם קיבלו את המענק (כ-9,500 חברי קיבוץ).

יצוין, כי עדיין יש כמה מאות חברי קיבוץ שטרם זוהו בוודאות, ולכן לא הופקד בגינם המענק לחשבון הבנק של הקיבוץ.

את המענק בגין חברים אלו ניתן לפדות באחת משתי הדרכים להלן:

  • דרך בנק הדואר – באמצעות תעודת זהות או ייפוי כוח.
  • הגשת רשימה מרוכזת למוסד לביטוח לאומי על ידי הקיבוץ – על פי ההסדר עם המוסד לביטוח לאומי – החל מחודש אוקטובר 2020 – הקיבוץ יוכל להגיש בקשה מרוכזת בגין אותם החברים שטרם קיבלו את המענק.

הנחיות לעניין זה – יישלחו בהמשך.

רשימת החברים, שלהם הופקד המענק לחשבון הבנק של הקיבוץ, תופץ בימים הקרובים ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי או באמצעות משרדנו.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון  03-6382861 או בדוא"ל   uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון  03-6382818 או בדוא"ל   avi_s@britcpa.co.il

[1] בדבר "מענק לכל אזרח" – תשלום מרוכז לחשבון הבנק של הקיבוץ.

דילוג לתוכן