PDF להורדה

מענקים עבור פיילוטים במשרד לביטחון לאומי

שנה: 2023

מספר החוזר: 81.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות החדשנות והמשרד לביטחון לאומי מזמינים חברות טכנולוגיות להגיש בקשה לקבלת מענק תמיכה לבחינת היתכנות טכנולוגית באתרי הרצה בגופי הביטחון, במטרה להציע פתרונות טכנולוגיים לאתגרי גופי הביטחון הישראליים.

מטרת התכנית לעודד ולסייע בפיתוח מוצרים ותהליכים שיאפשרו להשפיע על היכולת האופרטיבית או שיפור השירותים המוענקים על ידי המשרד לביטחון לאומי וגופי הביטחון הלאומי בישראל.

תאריך אחרון להגשה – 22 באוגוסט 2023.

להלן עיקרי הקול הקורא:

קהל יעד

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיות ישראליות, אשר יבצעו את הפיילוט בגופים ביטחוניים ישראליים או על בסיס יכולות, נתונים או מידע הנמצא ברשותם.

הסיוע המתקבל

תמיכה כספית בשיעור של עד 50% מההוצאות המאושרות.

תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% מהוצאות המאושרות תינתן לתכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור היכולת האופרטיבית או השירותים המוענקים על ידי המשרד לביטחון לאומי או גוף ביטחון לאומי.

תחומים מועדפים

 • ניתוח נתונים מבוסס AI לאיתור תובנות, דפוסים והצפתם באופן אורגני בשילוב אלגוריתמיקה ליצירת משמעויות והמלצות מבצעיות להפעלת כוחות וניצול משאבים מיטבי. מערכת גנרית, שתלמד מבסיסי נתונים קיימים, תוזן הלאה בשוטף ותותאם לנושא או למספר נושאים באופן גנרי.
 • רחפן כיבוי כבד להתזה/הטלה מכוונת של עשרות ק"ג ומעלה של חומר כיבוי/מעכב בעירה.
 • כלי תת מימי או זרוע מתכווננת לאיתור חפצים במים רדודים וסביב דופן סירות, אוניות וכדומה.
 • צמיד חכם להעברת מיקום ושידור מצבי מצוקה בבית סוהר לאוכלוסיית אסירים או סוהרים.
 • גילוי ואיתור אמצעים אסורים בבתי סוהר בכלל וכן בתאים מרחוק, גילוי וחסימה של סלולר ברמת התא, ספירת אנשים בתא מרחוק.
 • אנליטיקה לאיתור אנומאליות בחצרות הכלא – יכולות וידאו אנליטיקה למצלמות קיימות לאיתור אנומאליות ואנליטיקה אקוסטית לזיהוי במיקרופונים.
 • מערכת לגילוי אנומליות בכלי רכב וסחורות לנכנסים וליוצאים מבית הסוהר.
 • ניטור וויסות צריכת אנרגיה במתחמי כליאה תוך שימוש ב-AI, שימוש באנרגיות מתחדשות ופתרונות לצמצום צריכת מים וחשמל.
 • אנליטיקה אקוסטית לאיתור והתרעה על אנומליות במרחב הציבורי (כגון ירי, צעקות, המולה, קריאה לעזרה, שבר זכוכית, תאונה).
 • מניעת וצמצום חבלה וגניבות לכלים חקלאיים, רכוש, בעלי חיים ותוצרת פרי במרחב הכפרי.
 • מערכת לומדת להערכת מסוכנות, שבה נמצאים ילדים ובני נוער, המשתפים ברשת ביטויי מצוקה ופגיעה עד כדי חשש לחיי אדם.
 • מערכת לומדת על בסיס מאגר מידע קיים המציעה אפשרויות למענה מיטבי לפוסטים ולתכנים של מצוקה, אלימות ופגיעה במרחב המקוון, מעולמות התוכן של המטה הלאומי 105.

יצוין, כי ניתן להגיש בנוסף לנושאים המפורטים לעיל גם טכנולוגיות, אשר צפויות להשפיע על היכולת האופרטיבית או שיפור השירותים המוענקים על ידי המשרד לביטחון פנים וגופי ביטחון הפנים.

תנאי סף

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל שאינה חברה ממשלתית.
 • ככל שהבקשה כוללת רכיב של מתקן הרצה באתר הרצה כהגדרתם במסלול ההטבה, להגשה יצורף מכתב הצהרת כוונות (LOI), זיכרון דברים או הסכם בין הגוף הביטחוני לחברה על כוונתו להתקשרות עם החברה בתכנית ההרצה.
 • התכנית תעמוד באחד או יותר מהבאים:
 • תבוצע בשיתוף עם המשרד לביטחון לאומי או גוף ביטחון לאומי; או
 • תתבסס על יכולות, נתונים או מידע, הנמצאים ברשות המשרד לביטחון לאומי או גוף ביטחון לאומי.
 • התכנית נותנת מענה לצרכים הנגזרים מפעילות של המשרד לביטחון לאומי או גוף ביטחון לאומי.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בחוק החדשנות.

קריטריונים להערכת בקשות

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי – כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית.
 • יכולות המבקש, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה, שיתוף פעולה בין החברה לאתר הפיילוט והתועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי התאמה לשווקי היעד בארץ, בחו"ל ומסחור.
 • מידת ההשפעה הצפויה של התכנית על שיפור היכולת האופרטיבית או השירותים המוענקים על ידי המשרד לביטחון לאומי או גופי ביטחון לאומי.

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334, galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן