PDF להורדה

מענקים לתכניות מחקר ופיתוח למפעלים בתחומי הפולימרים והתמרוקים

שנה: 2020

מספר החוזר: 95.2020


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של קול קורא לתכניות מחקר ופיתוח בתחומי הפולימרים והתמרוקים. רשות החדשנות מזמינה מפעלי ייצור המייצרים מוצרים תעשייתיים, בתחומים הנ"ל, להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית במסגרת מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

תאריך אחרון להגשה – 26 באוגוסט 2020.

להלן עיקרי הקול הקורא:

התכניות המוגשות יעסקו בפיתוח מוצרים, חומרים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים, שיביאו להשגת בידול טכנולוגי והשאת תשואה עודפת לחברה ולמשק ועליהן להוות חדשנות יחסית ליכולות החברה, ולייצר ערך משמעותי עבורה.

פיתוחים שניתן להגיש עבורם בקשה למענק עשויים לכלול, בין השאר:

  • פיתוח מוצרים חדשניים בחומרי גלם, פורמולות משופרות, שימוש ברכיבים טבעיים.

לדוגמה: פיתוח אריזות ברות-מחזור, פיתוח יריעות בעלות תכונות ייחודיות ופיתוח מוצרי קוסמטיקה מבוססי חומרים טבעיים.

  • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים.

לדוגמה: הארכת חיי מדף של מוצר ופורמולות מתקדמות לטיפוח.

  • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור.

לדוגמה: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור לשדרוג ושיפור כושר היצור ופריון המכונות בקו.

 

 

קהל היעד

חברות העומדות בתנאי הסף של מסלול מופ"ת (מו"פ בתעשייה), כפי שמופיעים במסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור מתחומי התעשייה הבאים:

  • חברות תעשיית ייצור מענפי תעשיית הפולימרים: אריזות, יריעות, מוצרי פלסטיק ועוד.
  • חברות תעשיית ייצור מענפי התמרוקים: מוצרים טיפוליים, מוצרי היגיינה, קוסמטיקה, חומרי גלם לקוסמטיקה ועוד.

מימון

הפרויקטים אשר יאושרו יקבלו תמיכה של בין 30% ל-70% מהוצאות הפיתוח המאושרות.

יודגש ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים, כפופים לתנאי מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור ברשות החדשנות ולאישור התוכנית על ידי ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות החדשנות.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

 

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן