PDF להורדה

מענקים לתכניות מו"פ וחדשנות למפעלים מתחום התמרוקים וחומרי הגלם לתמרוקים

שנה: 2019

מספר החוזר: 40.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות החדשנות פרסמה קול קורא המזמין מפעלי ייצור בענף התמרוקים,  להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו"פ וחדשנות טכנולוגית. זאת במסגרת מסלול הטבה מספר 36 – עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור.

תאריך אחרון להגשת התכנית – 29 במאי 2019.

תחומי תכניות הפיתוח ומטרתן – פיתוח מוצרים בתחום התמרוקים, חומרי גלם לתעשיית התמרוקים, טכנולוגיות ותהליכי ייצור חדשניים. על התכניות המוגשות להוות חדשנות יחסית ליכולות החברה ולייצר ערך משמעותי עבורה ועבור המשק.

אוכלוסיית היעד – הקול הקורא מיועד לחברות תעשיית ייצור התמרוקים על כל ענפיו ותחומיו (מוצרי שיער, מגבונים, אנטי אייג'ינג, מוצרים לתינוקות ולנשים בהריון, מוצרי ים המלח, מוצרי הגנה מהשמש, איפור וכיוצא באלה).

הנושאים הכלולים בקול הקורא הינם בין היתר:

  • חדשנות בחומרי גלם.
  • פורמולות משופרות.
  • רכיבים טבעיים לפיתוח מוצר חדש.
  • שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות מוצר קיים.
  • פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור ובהן: פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור, פתרונות טכנולוגיים לשדרוג פריון מכונות ולשיפורן וכן שיפור כושר הייצור.

המענק שניתן לקבל – פרויקטים של חדשנות, אשר יבוצעו במסגרת הקול הקורא ויוגשו למסלול מופ"ת (מו"פ בתעשיית הייצור), עשויים להיות זכאים למענק ששיעורו בין 40% ל-70% מהוצאות הפיתוח המאושרות.

יודגש, ששיעור המענק, גובה הוצאות הפיתוח והזכאות לפטור מתמלוגים כפופים לתנאי מסלול מופ"ת ברשות החדשנות ולאישור התכנית על ידי ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות.

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,    eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,        galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן