PDF להורדה

מענקים למיזמים ויזמים מתחילים – מסלול תנופה

שנה: 2019

מספר החוזר: 36.2019


ברצוננו לעדכנכם, אודות תכנית מענקים למיזמים ויזמים מתחילים ("מסלול תנופה"), המיועדת ליזמים וחברות הזנק בראשית הדרך, המעוניינים להביא רעיון טכנולוגי חדש לידי מימוש תעשייתי.

התכנית, כאמור לעיל, מיועדת ליזמים פרטיים או קבוצת יזמים פרטיים תושבי ישראל וכן, חברה חדשה הרשומה בישראל, שבבעלות היזמים כאנשים פרטיים, שאין לה עדיין מכירות או השקעה משמעותית והיא הוקמה לצורך ביצוע המיזם נשוא בקשת התמיכה.

לעומדים בקריטריונים יינתן סיוע כספי בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר, עד לתקרת מענק של 200,000 ש"ח.

המענקים יתקבלו בגין תמיכה בהוצאות הבאות:

 • תכנון, הרכבה וניסוי של דגם/אב טיפוס של רעיון,
 • הכנת בקשות לרישום פטנט,
 • ביצוע חקר ישימות עסקית,
 • הכנת תכנית עסקית,
 • השתתפות בתערוכות,
 • הכנתברצוננו לעדכנכם, אודות תכנית מענקים למיזמים ויזמים מתחילים ("מסלול תנופה"), המיועדת ליזמים וחברות הזנק בראשית הדרך, המעוניינים להביא רעיון טכנולוגי חדש לידי מימוש תעשייתי.

  התכנית, כאמור לעיל, מיועדת ליזמים פרטיים או קבוצת יזמים פרטיים תושבי ישראל וכן, חברה חדשה הרשומה בישראל, שבבעלות היזמים כאנשים פרטיים, שאין לה עדיין מכירות או השקעה משמעותית והיא הוקמה לצורך ביצוע המיזם נשוא בקשת התמיכה.

  לעומדים בקריטריונים יינתן סיוע כספי בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר, עד לתקרת מענק של 200,000 ש"ח.

  המענקים יתקבלו בגין תמיכה בהוצאות הבאות:

  • תכנון, הרכבה וניסוי של דגם/אב טיפוס של רעיון,
  • הכנת בקשות לרישום פטנט,
  • ביצוע חקר ישימות עסקית,
  • הכנת תכנית עסקית,
  • השתתפות בתערוכות,
  • הכנת חומר פרסומי
  • ייעוץ מקצועי,
  • פעולות נוספות להוכחת היתכנות טכנולוגית ו/או ישימות עסקית של תכנית מו"פ.

   

   

  לשאלות בנושא הגשת בקשות לתמיכה ויצירת קשר עבור יזמים המתעניינים במסלול תנופה – ניתן לפנות ל:                                     

  רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,    eyal@mbtcpa.co.il

  רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,        galina@mbtcpa.co.il

  חומר פרסומי

 • ייעוץ מקצועי,
 • פעולות נוספות להוכחת היתכנות טכנולוגית ו/או ישימות עסקית של תכנית מו"פ.

 

 

לשאלות בנושא הגשת בקשות לתמיכה ויצירת קשר עבור יזמים המתעניינים במסלול תנופה – ניתן לפנות ל:                                     

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,    eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,        galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן