PDF להורדה

מענקים למחקר ופיתוח – מסלול מו"פ בתעשיית הייצור – מופ"ת

שנה: 2020

מספר החוזר: 76.2020


מסלול מופ"ת (מו"פ בתעשייה) פונה למפעלי תעשייה, המעוניינים להטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית באמצעות פיתוח מוצרים חדשניים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור. מטרת המסלול הינה שיפור הפריון של המפעל לצד יצירת בידול טכנולוגי, אשר יוביל להשגת יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.

להלן עיקרי המסלול:

למי מיועד המסלול?

חברת תעשיית הייצור העונות על אחד מהתנאים הבאים:

 • תאגיד תעשייתי, אשר התאגד במדינת ישראל, ומרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (בכלל זה: מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין).
 • תאגיד תעשייתי, אשר התאגד במדינת ישראל, ועונה על שלושת התנאים הבאים במצטבר:
 • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה: כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות);
 • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים;
 • מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.
 • חברת תעשיית ייצור עילית – תאגיד תעשייתי, אשר התאגד במדינת ישראל, ועונה על שלושת התנאים הבאים במצטבר:
 • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה העילית (בכלל זה: ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי, וייצור כלי טייס);
 • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים;
 • מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 25 עובדים.
 • חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית ייצור עילית, אשר לא נזקפו להן הכנסות בשנה שקדמה להגשת הבקשה, אולם מרבית הכנסתן (למעלה מ-50%), בשנה שבה הוגשה הבקשה, נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית, מעורבת-מסורתית, מעורבת-עילית ועילית.

חברות תעשיית הייצור וחברות תעשיית ייצור עילית, אשר טרם נזקפו להן הכנסות, יידרשו להוכיח, כי הן מבצעות פעולות המעידות על  "היערכות לייצור תעשייתי" של מוצרים – לפחות שתיים מתוך הפעילויות הבאות:

 • חתימה על הסכם רכישה, חכירה, שכירות או שכירות משנה לצורך קיומו של מבנה זמין ומתאים לביצוע פעילות ייצור;
 • רכישת מכונות לטובת תהליך ייצור;
 • העסקת כוח אדם ייעודי לייצור;
 • אישור מענקי תמיכה ממשלתיים אחרים להקמת מפעל.
 • הכנת תכנית עסקית מפורטת להקמת מפעל הכוללת הצגת מקורות מימון העומדים לרשות החברה לצורך השלמת ההיערכות לייצור.

מה מקבלים?

 • תמיכה בשיעור של 30% – 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו.
 • תוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעים באזור פיתוח א'.
 • תוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במרכז יישום תעשייתי (כגון: מכון המתכות הישראלי, מרכז הפלסטיקה והגומי ומכון הקרמיקה והסיליקטים).

הכרה בסוגי הוצאות מו"פ ייחודיות

הכרה בסוגי הוצאות מו"פ ייחודיות לכלל החברות העונות לתנאי המסלול (בנוסף לאותן סוגי ההוצאות המוכרות בדרך כלל לתכניות המו"פ, הנתמכות על ידי רשות החדשנות, במסלולים אחרים) כדוגמת:

 • הוצאה לפיתוח תבניות, שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ש"ח.
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ולבניית אבטיפוס של מכונות אלו בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ש"ח.
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ש"ח.
 • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התכנית לארץ ולחו"ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית.

ההטבות המפורטות להלן תקפות לתיקי מו"פ שיוגשו עד לתאריך 31 בדצמבר 2020:

הטבות ייחודיות

חברות תעשיית ייצור קטנות, העונות לתנאי המסלול והמייצרות בארץ, זכאיות בשלושת תיקי המו"פ הראשונים המוגשים על ידן להטבות ייחודיות כדלקמן:

 • פטור מחובת תשלום תמלוגים.
 • שיעור התמיכה בתכניות המו"פ הראשונות שיאושרו יועמד על 50% מהתקציב המאושר.
 • לאחר מיצוי תקופת הפטור מתשלום תמלוגים, חברות אלו זכאיות לשיעור תמלוגים מופחת בשיעור של 1.3%

הבהרה: חברות תעשיית ייצור העילית כהגדרתן לעיל אינן זכאיות להקלות בחובתן לתשלום תמלוגים.

 

זכאות להליך מקוצר

 • חברות ייצור קטנות בשלושת תיקי המו"פ הראשונים שלהן.
 • חברה שטרם נתמכה על ידי רשות החדשנות וזוהי בקשתה היחידה.
 • חברה ותיקה (מעל 5 שנים) ופעילה ברצף בתחום עיסוקה הנוכחי.
 • היקף תקציב הבקשה קטן ממיליון ש"ח.

הבקשות הזכאיות יועלו לדיון ייעודי של ועדת המחקר, בתוך עשרה שבועות מיום הגשתן, למעט במקרים בהם לא ניתן לקיים את הדיון עקב סיבות התלויות בחברה מגישת הבקשה.

תנאי המסלול

 • חובת רישום ודיווח הוצאות המו"פ של החברה לרשות החדשנות.
 • יכולת להעמיד מימון משלים ל-100% של התקציב המאושר.
 • סך התקציב לכלל בקשות המענק ,המוגש על ידי תאגיד במסלול מופ"ת, יהיה עד 5 מיליון ש"ח לשנה קלנדרית.
 • דיווח לרשות החדשנות על שינוי מהותי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
 • תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם להוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם למסלול מופ"ת (למעט חברות הפטורות מתשלום תמלוגים).
 • שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. באם בעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור רשות החדשנות מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ והחדשנות.
 • על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט בנהלי המסלול.

קריטריונים להערכת בקשה

 • החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את התיק, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בחברה.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 • היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • היכולות הטכנולוגיות של החברה והיערכותה לביצוע התכנית.

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן