PDF להורדה

מענקים לחברי קיבוצים שפרנסתם נפגעה עקב הקורונה – עדכון

שנה: 2020

מספר החוזר: 67.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי אנו ממשיכים לפעול ביחד עם התנועה הקיבוצית, אל מול רשויות המס, במטרה לגבש הסדר הולם, שיאפשר לחברי הקיבוצים ליהנות מהטבות דומות לאלו אותן מציעה המדינה לשאר אזרחי ישראל שפרנסתם נפגעה עקב הקורונה.

כידוע, הממשלה החליטה על פריסת רשת כלכלית לכלל אזרחי המדינה שפרנסתם נפגעה בגלל הקורונה. היות ולשכירים שנפגעו קיים פתרון מובנה – דמי אבטלה, נותר לממשלה לטפל ביתר האזרחים, והיא עשתה זאת על ידי תשלום מענקים מיוחדים ("פעימה ראשונה ושנייה")[1].

חברי קיבוץ, העובדים כשכירים מחוץ לקיבוצם ("עובדי חוץ") – אם פוטרו או הוצאו לחל"ת – מקבלים דמי אבטלה. חברי קיבוץ העובדים בקיבוץ ("עובדי פנים") או עובדים כעצמאיים נותרו בשלב זה ללא מענה, מהסיבות הבאות:

חברי קיבוץ עובדי פנים – חברי קיבוץ עובדי פנים אינם משלמים דמי ביטוח לענף אבטלה במוסד לביטוח לאומי ואינם מוגדרים בתקנות כעובדים עצמאיים, לכן הם אינם זכאים לדמי אבטלה.

חברי קיבוץ העובדים כעצמאיים – על פי הנחיית רשות המסים עליהם להעביר בסוף השנה את הכנסתם החייבת לדוח המס של הקיבוץ ("דוח סכום אפס"). היות והקריטריון לזכאות למענק בפעימה הראשונה והשנייה הינו ירידה בהכנסה החייבת – עצמאיים חברי קיבוץ המגישים דוח אפס אינם זכאים למענק.

חברי קיבוץ העובדים כיזמים – חברים העובדים כיזמים ולא פתחו תיקים ברשויות המס – מדווחים כעובדי פנים, ולכן כל הכללים החלים לגבי עובדי הפנים חלים גם עליהם.

נציין, כי בהמלצת התנועה, קיבוצים לא מעטים נכנסו לנעלי האוצר והביטוח הלאומי והחליטו לתת לחברים אלו (עצמאיים ועובדי פנים שאינם זכאים, לכאורה, למענק מהמדינה) את המענק על חשבונם ולהתחשבן עם החברים בהמשך, ככל והמדינה תשלם.

כאמור, אנו ממשיכים לפעול ביחד עם התנועה הקיבוצית, אל מול רשויות המס, תוך הצעת פתרונות מפורטים, מקובלים וברי בקרה.

קיבוץ, המעוניין לחשב את הפיצוי המגיע בהתאם לפעימה הראשונה והשנייה לצורך חישוב "מענק פנימי לחבר" – מוזמן לשלוח מייל לאילנה צבר ilana@britcpa.co.il

לצורך חישוב אבטלה לעובד פנים באמצעות מחשבון באתר המוסד לביטוח לאומי – לחצו כאן.

 

אנו נמשיך לעדכנכם ככל שיהיה חדש ומזמינים אתכם להתקשר, להתייעץ ולהיעזר במומחים שלנו בכל שאלה, התלבטות או עניין.

[1] לגבי קבלת פיצוי בפעימה השלישית – ראו חוזרנו 62/20.

דילוג לתוכן