PDF להורדה

מענקים במחקר ופיתוח לטכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלות

שנה: 2019

מספר החוזר: 39.2019


ברצוננו לעדכנכם אודות פרסומו של קול קורא בדבר מסלול הטבה, שהינו פרי שיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית לבין קרנות הביטוח הלאומי. מטרת המסלול הינה לעודד מחקר ופיתוח של מוצרים תעשייתיים המספקים פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות,  על מנת לאפשר לאוכלוסייה זו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה.

תאריך אחרון להגשה – 15 במאי 2019.

להלן עיקרי המסלול:

עקרונות המסלול – פתרונות טכנולוגיים לצורך מסלול ההטבה, משמעם כל אחד מאלה: מוצר חדש, שיפור מוצר קיים או הוספת טכנולוגיות קיימות למוצרים קיימים. אוכלוסייה עם מוגבלות הינה קבוצה עם מוגבלות ובכלל זה לקות פיזית, נפשית, שכלית או קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודה באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים. היקף הקבוצה לא יעלה  על 5% מכלל האוכלוסייה בישראל.

גובה המענק – המענק המקסימלי: 900,000 ש"ח לתקופה של עד 12 חודשים.

אחוזי התמיכה: עמותות – 85% מהתקציב המאושר. חברה שהתאגדה לפני פחות מ-5 שנים – 65% מהתקציב המאושר. חברה מעל 5 שנים – 30%, 40% או 50% מהתקציב המאושר, כפי שתקבע הוועדה הבוחנת בעת אישור הבקשה.

אמות המידה לבחינת הבקשות – מידת התרומה לאוכלוסיית היעד, העומק הטכנולוגי, ניסיון התאגיד עם צרכי האוכלוסייה, רקע היזם/ת וצוות הפיתוח, המודל העסקי (כולל נגישות במחיר לקהל היעד בישראל) וגודל השוק

רשימת התחומים המועדפים:

ראיה – עזרים ללקויי ראייה, מכשור לקריאה וכתיבה, כלים להתאמת הבית וסביבת העבודה, מערכת לניווט וירטואלי.

ניידות, מיומנות מוטורית ויציבה – עזרי ניידות, מערכת הינע ותמיכה, מערכת הושבה ומנחים, טכנולוגיה מסייעת מושתלת, התאמות לבית ומקום עבודה.

פתרונות לתחבורה – אביזרים המסייעים בניווט והתמצאות במרחב הציבורי לליקויי ראייה ולאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית.

קוגניציה, למידה וחינוך – טכנולוגיות המסייעות בהנגשה קוגניטיבית (לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, נפגעי ראש, מחלות נוירו-דגנרטיביות, ירידה קוגניטיבית, מחלות נוירולוגיות וכדומה).

 

איתור מוקדם של קשיי למידה – טכנולוגיה מסייעת לשילוב במערכת החינוך ובכיתה, כלים הבונים התמדה, עצמאות, שליטה עצמית ועניין.

תקשורת – תקשורת תומכת וחליפית, עזרי דיבור, שמיעה ותקשורת, כתיבה ועזרי הקלדה, מערכות התרעה לכבדי שמיעה, אופטימיזציה של זיהוי קולי.

כלים המאפשרים הבעת רעיונות, רגשות ומושגים מופשטים לליקויים שונים – ממשק בין המוח למחשב תוך שימוש באמצעים לא פולשניים.

נופש, ספורט ופנאי – פתרונות המאפשרים נגישות לפעילות פנאי במקומות ציבוריים, פתרונות לציוד מותאם לאימון כושר, פתרונות לאינטראקציה חברתית, פתרונות לפנאי ולשיפור ביצועים בספורט, פתרונות לתיירות, לניווט בסביבות זרות / נסיעות.

בריאות וטיפול – פתרונות המקנים עצמאות בטיפול רפואי, טכנולוגיות המסייעות בטיפול באנשים עם התנהגות מאתגרת, מניעת ירידה הדרגתית בתפקוד.

 

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,    eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,        galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן