PDF להורדה

מסלול קרן שיתוף פעולה בינלאומי למחקר ופיתוח ולפיילוטים

שנה: 2022

מספר החוזר: 44.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות החדשנות פרסמה קול קורא למסלול קרן שת"פ בינלאומי למו"פ ולפיילוטים. המסלול מספק תמיכה לחברות ישראליות, אשר עובדות עם שותפים בינלאומיים על פרויקטי מחקר ופיתוח מוכווני מסחור של מוצרים טכנולוגיים חדשים ותמיכה לפרויקטים שנמצאים בשלבי הרצה (פיילוטים).

יצוין, כי באשר לפרויקטים של הרצה – על המוצרים המוגשים להיות בשלים להרצה (לאחר בחינת היתכנות ופיתוח של מרבית המוצר) וללא תכולות מו"פ משמעותיות.

להלן רשימת קולות קוראים הפתוחים כעת לשיתוף פעולה בינלאומי עם מדינות שונות:

מדינה תאריך אחרון להגשה
איטליה 24/05/22
מדינות אסיה פסיפיק – מו"פ 25/05/22
הודו 16/06/22
קנדה 28/06/22
פולין 29/06/22
צ'כיה 29/06/22
מדינות אסיה פסיפיק – פיילוטים 29/06/22
קולומביה 29/06/22
קוריאה – רובוטיקה 30/06/22

 

סוג החברה תקופת ביצוע תקרת תקציב מצרפי לכלל הבקשות בשנה קלנדרית שיעור מענק תוספת מענק לפריפריה
תאגיד בצמיחה (מעל 5 שנים) עד 12 חודשים.

לפרויקטים ארוכים יותר ניתן להגיש בקשות המשך לאחר התחלת הביצוע.

אין מגבלה 50%-20% 10% אזור פיתוח א'

25% לאזור עוטף עזה

תאגיד הזנק (עד 5 שנים) עד 5 מיליון ש"ח 50%-20% 10% אזור פיתוח א'

25% לאזור עוטף עזה

תאגיד הזנק בבעלות יזמות מיעוטים ו/או יזמות חרדים ו/או יזמות נשים עד 2.5 מיליון ש"ח לשנה ראשונה

עד 5 מיליון ש"ח לשנה שניה

75% שנה ראשונה

70% שנה שניה

אין
תאגיד עתיר השקעה בחדשנות טכנולוגית ופטור מתשלום תמלוגים (למו"פ גנרי בלבד) הנמוך מבין: 40 מיליון ש"ח או 10% מתקציב המו"פ השנתי של התאגיד בשנה הקלנדרית הקודמת 50%-20% 10% אזור פיתוח א'

המענק הניתן:

 

 

יובהר, כי בנוסף לסכומי המענקים המצוינים לעיל, ובהתאם לקולות קוראים – יתכן מענק מקביל של הממשלה הזרה לשותף הזר או סיוע ותמיכה מהממשלה הזרה באמצעות ייעוץ.

תנאי המסלול

  • על החברה המגישה את הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
  • לחברה המגישה בקשה לרשות החדשנות חייב להיות שותף זר.
  • בפרויקט פיילוט, החברה הישראלית רשאית להגיש בקשה למימון לביצוע פיילוט בשיתוף פעולה עם אחד מאתרי ההרצה המצוינים בקול הקורא, אשר מוסדרים תחת הסכם מסגרת עם רשות החדשנות.
  • החברה הישראלית ושותפה לפרויקט יידרשו להבנות הנוגעות לחלוקה או שיתוף של זכויות הקניין הרוחני (IP), שימוש וגישה לתוצאות הפרויקט והסדרי שיווק:
  • בפרויקט פיילוט ה-IP יישאר בבעלות החברה הישראלית.
  • על החברה לפעול בהתאם לכלל נהלי הרשות לחדשנות כפי שמפורט בחוק החדשנות ובנהלים המתפרסמים על פיו.

במידה ויש תנאים נוספים הם יפורטו בקולות הקוראים.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן