PDF להורדה

מאגר האגודות השיתופיות של האגף לאיגוד שיתופי

שנה: 2023

מספר החוזר: 136.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי באתר האינטרנט של האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה קיים מאגר אגודות שיתופיות. המאגר כולל מידע על אגודות שיתופיות הרשומות בישראל.

הפרטים המופיעים במאגר על אגודות שיתופיות

  • שם האגודה
  • ספר האגודה
  • סוג אגודה
  • שנת הקמה
  • פרטי קשר
  • סטטוס
  • פרטי מפקח

כמו כן, אפשר להפיק מהמאגר עבור אגודות שיתופיות את המסמכים הבאים:

  • תעודת רישום
  • תמצית פרטים – ועד
  • דוח שעבודים

החיפוש במאגר הינו לפי שם או מספר האגודה השיתופית.

יצוין, כי השירות הינו ללא עלות.

 

לאיתור מידע על אגודה שיתופית  – לחצו כאן

דילוג לתוכן