PDF להורדה

טיוטת תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון) (הצבעות אלקטרוניות), תשפ"ד-2024

שנה: 2024

מספר החוזר: 19.2024


ברצוננו לעדכנכם, כי האגף לאיגוד שיתופי פרסם להערות ציבור את טיוטת תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון) (הצבעות אלקטרוניות), תשפ"ד-2024.

את ההערות ניתן להעביר באמצעות אתר החקיקה הממשלתית עד ליום 7 בפברואר 2024.

מטרת התקנות המוצעות להסדיר קיומן של הצבעות אלקטרוניות באגודה שיתופית. בנוסח כיום קיימת אפשרות לקיים הצבעה גלויה או הצבעה בדרך אחרת, בהתאם לאמור בתקנון, וכן קיימת אפשרות לקיים הצבעה חשאית, אולם האפשרות לקיים הצבעה אלקטרונית אינה קבועה במפורש. אגודות רבות נוהגות לקיים כבר היום הצבעה אלקטרונית, לרבות הצבעה חשאית אלקטרונית הנעשית גם מרחוק, וזאת מכוח הוראות בתקנון האגודה או הוראות פרשניות.

בהצבעה אלקטרונית טמונים יתרונות ניכרים, כגון הגברת יכולת ההשתתפות בהצבעה, שימוש בטכנולוגיות שמקלות על מניעת זיופים וכן יעילות ומהירות בהליכי סיכום ההצבעה ותוצאותיה. היא גם מקובלת בגופים שונים ברחבי העולם, ובכלל זה מדינות ותאגידים גדולים. לצד זאת, קיימים חששות מסיכונים מסוימים בשל המעבר מאמצעים פיזיים לאמצעים אלקטרוניים.

נוכח מצב החירום, שעליו הוכרז בעקבות מלחמת חרבות ברזל, ופינויים של חברי אגודות התיישבותיות רבות ממקום מגוריהם – מקבלים היתרונות בהצבעה זו לא רק משנה תוקף, אלא נחיצות ממשית, בעיקר לעניין יכולת ההשתתפות בהצבעה והדחיפות בקבלת החלטות.

 

לצפייה במכתב רשמת האגודות בנושא זה – לחצו כאן

לעיון בפרסום והעברת הערות – לחצו כאן

דילוג לתוכן