PDF להורדה

חשש ממתקפות סייבר והעלאת הכוננות במשק

שנה: 2023

מספר החוזר: 97.2023


 

ברצוננו לעדכנכם, כי מערך הסייבר הלאומי העלה את מצב הכוננות מחשש שאקרים זרים ינסו לפעול נגד ישראל במקביל למלחמת "חרבות ברזל".

בנוסף נבקש לחדד את החשש לפגיעות פיזיות בארגון ובסביבת המחשוב כתוצאה ממצב המלחמה.

מערך השרתים פועל בחדרי מחשב פיסיים או בדאטה סנטרים הממוקמים באזור גאוגרפי מסוים, והוא חשוף לאירועים בעלי השלכות פיסיות וגאוגרפיות מתוחמות כגון: מתקפת טילים, שריפה שפורצת בחדר המחשב, שיטפון או הצפה והפסקת חשמל שאינה ניתנת לגישור באמצעות מערכת גיבוי אתר.

בעוד שאת מערכות התוכנה והחומרה ניתן לשחזר ולהקים מחדש במקרה של פגיעה הרי שאת המידע של הארגון (DATA) יהיה קשה מאוד לשחזר במידה ולא נשמר כראוי.

בתקופה בה כל מערכות הארגון פועלות ומנוהלות באמצעות מערכות ממוחשבות, ניהול שוטף של מערכת גיבוי, שייתן מענה לתרחישים מהסוג האמור לעיל, הינו קריטי להצלחת ההמשכיות העסקית של הארגון במקרה של פגיעה.

לאור הגברת החשש בימים אלו אנו ממליצים לכל ארגון לברר את מצבו בנקודה זו.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשגב כרסנטי מחברת ג'יני בטלפון: 054-4635516,

segev@genie.co.il

 

דילוג לתוכן