PDF להורדה

התנהלות אגודות נוכח ההגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה – עדכון רשם האגודות השיתופיות מינואר 2021

שנה: 2021

מספר החוזר: 22.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי האגף לאיגוד שיתופי (רשם האגודות השיתופיות) פרסם הנחיה מעודכנת בנוגע להתנהלות אגודות שיתופיות נוכח ההגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

הנחיות אלו תקפות החל מיום 24 בינואר 2021.

ההנחיה המעודכנת מפרטת דרכים מומלצות לכינוס אספות כלליות, עריכת הצבעות ובחירות לרשויות האגודה, בהתאם להגבלות שקבעה ממשלת ישראל להתמודדות עם נגיף הקורונה ומניעת התפשטותו.

עוד מפורטות בהנחיה אורכות אוטומטיות הניתנות לרשויות האגודה.

יצוין, כי בהנחיה המעודכנת שלושה נדבכים:

  • הנחיות בנוגע לבחירות לרשויות האגודה;
  • הוראות מעודכנות לכינוס אסיפה כללית בתקופת קורונה וקיום הצבעה גלויה;
  • ג. הנחיות לקיום הצבעות חשאיות, באמצעים דיגיטליים או בקלפי בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

משרד הרשם מדגיש, כי בשאלות ובמקרים דחופים ניתן לפנות למשרדו באמצעות הטופס המקוון.

 

לקובץ ההנחיות מיום 24 בינואר 2021 – לחצו כאן

 

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן