PDF להורדה

הקלות לגופים ברישום והפניות מתנדבים עקב המלחמה

שנה: 2023

מספר החוזר: 108.2023


ברצוננו לעדכנכם בהודעת המוסד לביטוח לאומי, כי לאור ריבוי פעולות ההתנדבות, עקב מלחמת "חרבות ברזל", הביטוח הלאומי יקל על הגופים המוסמכים ועל רכזי המתנדבים במשרד הרווחה וברשויות המקומיות, באופן רישום והפניות המתנדבים.

להלן עיקרי ההקלות:

  • מעתה, אין צורך למלא טופס הפנייה לרישום מתנדב וביטוח המתנדבים ייכנס לתוקף מרגע שבוצע רישום מראש על ידי רכז המתנדבים בארגון או ברשות המקומית או במשרד הרווחה.
  • כדי לוודא טיפול וביטוח במקרה של פגיעה – הרישום צריך לכלול: שם, תעודת זהות, תאריך תחילת התנדבות, טלפון נייד וסוג ההתנדבות.
  • ארגוני מתנדבים, המוכרים כיום, יוכלו להפעיל גם פנסיונרים של הארגון, לצרכי הארגון כדי לסייע לעובדים בטיפול למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית.

העסקת מתנדבים בקיבוצים בזמן מלחמת "חרבות ברזל"

על קיבוצים, אשר מגייסים מתנדבים, לפנות למועצה האזורית עם רשימת המתנדבים.

על הרשימה לכלול: שם מלא, תאריך תחילת התנדבות, טלפון וסוג ההתנדבות.

חשוב! יש לוודא מול המועצה, כי הפרטים נקלטו אצלם וכי יש אישור להתנדבות.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר: 03-6382861uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה:  03-6382818,   avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן