PDF להורדה

הקלה בזכאות לקבלת החזר ארנונה לחודשים ינואר – אפריל 2021

שנה: 2021

מספר החוזר: 49.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי פורסמו ברשומות תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), תשפ"א-2021, הקובעות הקלות בשיעור ירידת ההכנסות הנדרש לקבלת הנחה בארנונה  עקב משבר הקורונה לחודשים ינואר – אפריל 2021.

לפני קביעת ההקלה, ההנחה בארנונה הותנתה בירידה במחזורים  בנובמבר – דצמבר 2020 וינואר  – פברואר 2021 אל מול התקופה המקבילה בשנת 2019, של לפחות 60% עבור עסקים בעלי מחזור של עד 200 מיליון ש"ח בשנת 2019 ו-80% עבור עסקים בעלי מחזור של 200 מיליון ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח בשנת 2019.

התקנות החדשות קובעות, כי ההנחה (בשיעור של 95%) תינתן לכל עסק אשר קיבל אישור לזכאות למענק הוצאות קבועות בחודשים נובמבר – דצמבר 2020 (עבור קבלת הנחה לחודשים ינואר – פברואר 2021) וינואר – פברואר 2021 (עבור הנחה לחודשים מרץ – אפריל 2021).

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין: 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

 

  

 

מוזמנים להצטרף לקבוצת דיון, שפתחנו בווטסאפ, בנושא התמודדות עם משבר הקורונה בדגש על תכנית הפיצויים:  https://chat.whatsapp.com/H8dvzjfRM05IqO2XLs5pqD

דילוג לתוכן