PDF להורדה

הערכות לתכנית מענקים לקידום השיווק לחו"ל – "כסף חכם"

שנה: 2024

מספר החוזר: 29.2024


לקראת פרסום בקרוב של תכנית "כסף חכם", התומכת ביצואנים וחברות המשווקות לחו"ל, לצורך חדירה לשווקים נוספים וכן מסייעת לתאגידים המעוניינים לייצא – אנו ממליצים להיערך מבעוד מועד, היות והתכניות מאושרות לפי "כל הקודם זוכה", עד לגמר התקציב.

התכנית מחולקת לשני מסלולים, בהתאם להיקף ניסיון היצוא של העסק:

מסלול יצואן מתחיל מיועד ליצואנים בעלי היקף מכירות נמוך, שלא ייצאו בעבר או ייצאו בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח, באחת משתי השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה.

מסלול יצואן מנוסה מיועד ליצואנים בעלי היקף מכירות של עד 200 מיליון ש"ח וניסיון קודם בייצוא של לפחות מיליון ש"ח, בכל אחת משתי השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה.

מסלול יצואן מתחיל

המסלול מיועד למבקשי סיוע בעלי היקף ייצוא נמוך, המעוניינים להרחיב את פעילותם או שלא ייצאו בעבר, ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים או שירותים ולחדור לשווקים הבינלאומיים ובכך להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות, תוך התמקדות בפיתוח היכולות השיווקיות בשווקים הבינלאומיים.

שיעור הסיוע שניתן לקבל במסלול זה

במסגרת המסלול ניתן לקבל השתתפות במימון של הוצאות שיווקיות וליווי מקצועי של יועצים. שיעור הסיוע – 50% מההוצאות ועד סכום של 300 אלף ש"ח למשך שנתיים.

הסיוע הכספי יינתן עבור פיתוח מערכי שיווק בשוק היעד. הסיוע כולל: הכנת תכנית שיווקית, ייעוץ והקמת מערכי שיווק והפצה בשוק היעד, יועצים ועובדים בשוק היעד, התמחות בשוק יעד, פרסום ושיווק מקוון, תערוכות והדגמות בשוק, הוצאות נסיעה, ייעוץ משפטי וביטוח סיכוני סחר חוץ וליווי והכוונה של הנספח המסחרי במדינת היעד.

מסלול יצואן מנוסה

במסגרת המסלול ניתן סיוע דו שנתי לחברות ישראליות המשווקות לחוץ לארץ, במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות. הסיוע ניתן באמצעות השתתפות במימון ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשוק היעד.

שיעור הסיוע שניתן לקבל במסלול זה

  • השתתפות במימון הוצאות שיווקיות, בשיעור של 30%-50%, ובסכום כולל של עד 500 אלף ש"ח למשך שנתיים. עבור ייצוא לשווקים מועדפים – הודו, סין ויפן – ניתן לקבל סיוע בהוצאות השיווקיות בסכום כולל של עד 500 אלף ש"ח ולמשך שלוש שנים.
  • תמיכה בשיעור של עד 50% לחברות הפונות לשוק יעד חדש.

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334,  galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן