PDF להורדה

הסדרת נחלות במושבים

שנה: 2019

מספר החוזר: 32.2019


ברצוננו לעדכנם, אודות תיקון 116 ב‘ לחוק התכנון והבנייה[1] הקובע, כי על הוועדות המקומיות לדווח לרשות מקרקעי ישראל על נחלות בהן יש בעיות הדורשות הסדרה. בעלי נחלות, אשר נחלתם מוסדרת ויכנסו להחלטה מספר 1591, יהיו זכאים לקבלת הסכמים אישיים מול רשות מקרקעי ישראל ל-196 שנים.

שני תנאים להגעה להסכם ולזכויות החדשות:

  • תצ"ר מושב (תכנית מדידה אשר עושים במושב כדי שאפשר יהיה לרשום בטאבו).
  • נחלה מוסדרת.

תמונת המצב בנחלות המושבים:

ברוב הנחלות נדרשת הסדרה, בחלקן קלה יותר ובחלקן מורכבת יותר. מדובר בתחום מורכב, שנדרשים בו בעלי מקצוע בעלי הבנה ויכולות מוכחות בתחום המושבים וועדות התכנון.

לצורך הסדרת הנחלות:

  • יש להסדיר את היתרי הבניה ובמידת הצורך את רישיון העסק מול המחלקה הרלבנטית במועצה האזורית (יש הנחיות מפורטות של משרד הפנים: היבטים אקולוגים, בנייה, תחבורה, ביוב, כיבוי אש).
  • יש להסדיר תשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל.
  • יש להסדיר היבטי השבחה.

כאמור, לתהליך ההסדרה היבטים רבים ובמיוחד להסדרת המיסוי וחריגות בקרקע.

מבט מושבים, חברה בת של תנועת המושבים וברית פיקוח מתמחה בתחום הסדרת הנחלות במושבים ועומדת לרשותכם.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל-:

אורי ריטוב, מנהל התחום, בטלפון: 054-5221177urir@mbtm.org.il

עינת ברנר, מנהלת המשרד, בטלפון 03-6099300, שלוחה 4,  einatb@mbtm.org.il

[1] חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965

דילוג לתוכן