PDF להורדה

הנחיית רשמת האגודות השיתופיות בנושא כינוס אסיפות ועריכת הצבעות – אוגוסט 2021

שנה: 2021

מספר החוזר: 98.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי רשמת האגודות השיתופיות הוציאה הנחיה מעודכנת בנוגע לנושא כינוס אסיפות כלליות ועריכת הצבעות באגודות שיתופיות בתקופת הקורונה.

ההנחיה מפרטת דרכים מומלצות להתכנסות אסיפות כלליות ועריכת הצבעות בימים אלו.

כמו כן, נפתח באתר האינטרנט של האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה דף ייחודי להנחיות בנושא קורונה הנוגעות לאגודות שיתופיות.

 

להנחיית רשמת האגודות השיתופיות – אוגוסט 2021 – לחצו כאן

למעבר לאתר האינטרנט של האגף לאיגוד שיתופי להנחיות בנושא קורונה הנוגעות לאגודות שיתופיות – לחצו כאן

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן