PDF להורדה

הנחיות לכהונת רשויות אגודה שיתופית במצב חירום

שנה: 2023

מספר החוזר: 101.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי בשל מצב החירום במדינה ובכדי להימנע מפגיעה בהתנהלותן השוטפת של אגודות שיתופיות, הוציא  האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה הנחייה בנושא כהונת רשויות אגודות שיתופיות בימי מצב החירום, באזורים בהם הוכרז.

ב-7 באוקטובר בשל מתקפת הפתע הכריז שר הביטחון "על מצב מיוחד" בכל שטח המדינה (להלן: "מצב החירום"). ב-8 באוקטובר האריכה הממשלה תוקף הכרזה זו.

בשל האמור ובכדי להימנע מפגיעה בהתנהלותן השוטפת של האגודות, פרסם האגף לאיגוד שיתופי מכתב עם ההנחיות לכהונת רשויות אגודות שיתופיות בימי מצב החירום, באזורים בהם הוכרז.

לצפייה במכתב ההנחיות – לחצו כאן

דילוג לתוכן