PDF להורדה

הנחות בארנונה לעסקים בשנת 2020 בשל משבר הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 50.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי נחתמו תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), תש"ף-2020. התקנות החדשות מחייבות את הרשויות המקומיות להעניק שלושה חודשי פטור מתשלום הארנונה לעסקים.

עם זאת, הרשות תוכל לבחור במסלול של מתן הנחה כוללת של 25% בתשלום הארנונה לשנת 2020.

כאמור לעיל התקנות חלות על המגזר העסקי, לרבות משרדים, שירותים ומסחר, תעשייה, בתי מלון, בתי מלאכה, חניונים ועוד.

יובהר, כי הנחות אלו אינן חלות לגבי נכסים שסיווגם מבנה מגורים, אדמה חקלאית, מבנה חקלאי, מערכת סולארית, קרקע תפוסה למערכת סולארית ונכסים נוספים כמפורט בתקנות.

 

לנוסח התקנות שנחתמו – לחצו כאן

 

 

 

 

לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לרואה החשבון ממשרדנו המטפל בכם.

 

דילוג לתוכן