PDF להורדה

הנחה בארנונה לעסקים

שנה: 2020

מספר החוזר: 126.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי נפתחה המערכת להגשת בקשות להנחה בארנונה.

ההנחה בארנונה תינתן חודשיים קדימה על בסיס זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המסים בחודשיים הקודמים. ההנחה הראשונה (יוני – אוגוסט 2020) תהיה לתקופה של 3 חודשים, על בסיס חודשים מאי-יוני. החל מתקופת הזכאות השנייה, הזכאות תהיה לתקופה של חודשיים.

חשוב, ההנחה תינתן רק בגין נכסים המוחזקים על ידי העסק ומשולמת עליהם ארנונה שלא למגורים.

בהתאם לתקנות, המועד האחרון להגשת בקשות להנחה בארנונה – 31 בדצמבר 2022.

העסקים הזכאים להנחה

על מנת להיות זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 95%, על העסקים להיות זכאים ל"מענק הוצאות קבועות" מרשות המסים.

הפגיעה בהכנסות העסקים צריכה לעמוד בפרמטרים הבאים:

הנחה בארנונה לחודשים מחזור עד 200 מיליון ש"ח בשנת 2019 מחזור של 200 עד 400 מיליון ש"ח בשנת 2019
יוני – אוגוסט 2020

(הנחה של 95%)

ירידה של לפחות 60% בהכנסות מאי – יוני 2020 לעומת מאי – יוני 2019. ירידה של לפחות 80% בהכנסות בגין חודשים מאי – יוני, לעומת מאי – יוני  2019.
ספטמבר – אוקטובר 2020
(הנחה של 95%)
ירידה של לפחות 60% בהכנסות יולי – אוגוסט 2020 לעומת יולי – אוגוסט 2019. ירידה של לפחות 80% בהכנסות יולי – אוגוסט 2020 לעומת יולי – אוגוסט 2019.
נובמבר – דצמבר 2020
(הנחה של 100%)

מותנה בחקיקה מתאימה!

ירידה של לפחות 25% בהכנסות ספטמבר – אוקטובר 2020 לעומת ספטמבר – אוקטובר 2019. ירידה של לפחות 25% בהכנסות ספטמבר – אוקטובר 2020 לעומת ספטמבר – אוקטובר 2019.
ינואר 2021 והלאה
(הנחה של 95%)
בהתאם לעיקרון המנחה את הגשות ספטמבר – אוקטובר 2020.

 

דרך קבלת ההנחה

יש להגיש את בקשה להנחה בארנונה באתר משרד הכלכלה והתעשייה הסוכנות לעסקים קטנים באמצעות טופס מקוון ובצירוף אישור על "זכאות למענק הוצאות קבועות" מרשות המסים.

בקשות העסקים, הזכאים להנחה בהתאם לתקנות, יועברו לרשויות המקומיות אחת לחודש. הרשויות יעניקו הנחה באופן אוטומטי ויעדכנו את בעל העסק.

 

דגשים

  • יש להגיש אישור זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המסים ובקשה להנחה לסוכנות לעסקים קטנים לכל תקופה בנפרד.
  • לאישור רשות המסים נוסח קבוע ורק נוסח זה יתקבל (הנוסח כולל את הנתונים הבאים: מספר עוסק, מחזור העסק לשנת 2019, תקופת המענק, שיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק).
  • בטופס המקוון יש לבחור את כל הרשויות המקומיות בהן העסק מחזיק בנכסים ומשלם עליהם ארנונה שלא למגורים (ההגשה לכלל הרשויות הינה בטופס אחד).
  • על מנת לקבל את ההנחה בארנונה, יש לאשר בטופס העברת מידע מרשות המסים – ללא הסכמה זו לא ניתן יהיה לקבל את ההנחה בארנונה.

 

 

להגשת טופס הבקשה באתר משרד הכלכלה והתעשייה הסוכנות לעסקים קטנים – לחצו כאן.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

קרן הררי, בטלפון: 03-6382898, keren.h@mbtcpa.co.il

סטפני פינקלשטיין, בטלפון: 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

 

 

 

מוזמנים להצטרף לקבוצת דיון, שפתחנו בווטסאפ, בנושא התמודדות עם משבר הקורונה בדגש על תכנית הפיצויים

https://chat.whatsapp.com/H8dvzjfRM05IqO2XLs5pqD

דילוג לתוכן