PDF להורדה

המועד להגשת תביעות לפיצויים במסלול שכר בגין ימי היעדרות בשנת 2018 – הוארך עד לתאריך ה-26/9/19

שנה: 2019

מספר החוזר: 84.2019


 

בהמשך לחוזרנו 64/19, בו הודענו על הארכת המועד להגשת תביעות לפיצויים במסלול שכר בגין ימי היעדרות בשנת 2018 עד לתאריך ה-30 ביוני 2019, ברצוננו לעדכנכם, כי ביום ה-28 באוגוסט, הודיעה רשות המסים על הארכת המועד עד לתאריך ה-26 בספטמבר 2019.

 

פרק הזמן הנוסף ניתן בעקבות פרסום ההסכם הקיבוצי, המחייב את המעסיקים לשלם שכר לעובדים, שנאלצו להיעדר מעבודתם בשל המצב הביטחוני, לפי הנחיות פיקוד העורף לסגירת מוסדות חינוך ועסקים.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין, בטלפון: 052-5364433

stephanie@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן