PDF להורדה

היתר זמני להארכת יום העבודה בתחום השמירה

שנה: 2023

מספר החוזר: 50.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי שר העבודה חתם על היתר המאפשר להאריך את יום העבודה, בתחום השמירה, עד ל-14 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות, וזאת מבלי לשנות את מכסת השעות הנוספות השבועיות בענף השמירה והאבטחה (עומדת על 37 שעות נוספות בשבוע).

תחולת ההיתר החל מיום ה-13 באפריל 2023 ועד ליום ה-26 באפריל 2023.

ההיתר ניתן בתנאי, שעובד המועסק מעל 12 שעות ביום, יקבל הפסקה נוספת מזו הקבועה בחוק של לפחות 30 דקות וכי העובד לא יועסק יותר משישה ימי עבודה בשבוע, מותנה בהסכמת העובד.

ההיתר ניתן כדי לתת מענה לצרכי המשק בענף השמירה והאבטחה בתקופה הנוכחית ולביקושים הגוברים לשירותי אבטחה, בהתאם לאתגרים הביטחוניים ונחתם לאחר שיח והסכמות מול ארגון חברות השמירה ולאחר הפצה להערות הציבור.

 

 

 

 לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

כלכלנית אלכס ידין: 054-589-9917,  alex.y@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן