PDF להורדה

היבטי ביטוח לאומי בתקופת משבר הקורונה – עצמאיים

שנה: 2020

מספר החוזר: 41.2020


בימים אלה אנו חווים משבר בריאותי ועסקי מהגדולים ביותר שידע העולם. בחוזר זה נפרט היבטי ביטוח לאומי מהזווית של העובדים העצמאיים[1], בהקשר למשבר זה ובהתאם למצב כיום.

ככלל, עובד עצמאי אינו זכאי לדמי אבטלה, עם זאת, סעיף 6 לחוק הביטוח לאומי קובע, כי בתנאי עבודה מסוימים, מבוטחים הנמנים בצו סיווג מבוטחים, ייחשבו כעובדים שכירים, גם אם עבדו תמורת חשבוניות, ויהיו זכאים לדמי אבטלה.

רשימת מקצועות (חלקית) בצו: מורי דרך, מדריכים, מרצים, אומנים, מורים (בתנאים מאוד מסוימים).

לצפייה בצו סיווג מבוטחים – לחץ כאן.

תיקון מקדמות – בעקבות המשבר ייתכן קושי בתשלום המקדמות. ניתן להגיש בקשה להקטנת מקדמות דרך המייצג באמצעות מערכת מייצגים. על המייצג להחתים את הלקוח על טופס להקטנת מקדמות ולשמור אצלו את ההעתק.

חשוב לזכור, כי המקדמות משמשות כבסיס במקרה של תאונה ונכות מעבודה, ולכן עם סיום המשבר וחזרת העסק למסלול מומלץ לעדכן מחדש את המקדמות.

סגירת תיק – עובדים עצמאיים, שהפסיקו לחלוטין לעבוד בעקבות משבר הקורונה, יכולים להגיש בקשה לסגירת תיק עצמאי. רק העצמאי רשאי לחתום על סגירת התיק.

לטופס המקוון – לחצו כאן.

עם סגירת התיק, יבוטלו תשלומי המקדמות כעצמאי, והמבוטח כבר לא יהיה במעמד עצמאי בביטוח הלאומי.

חשוב, מיום החזרה לעבודה כעצמאי – יש להירשם שוב בביטוח הלאומי כעצמאיים ולפתוח תיק עצמאי מחדש, כדי שהזכויות לא ייפגעו.

יובהר, כי סגירת תיק העצמאי בביטוח הלאומי אינה מותנית בסגירת התיק אצל רשויות המס.

מומלץ:

  • למי שגם עצמאי וגם שכיר וייצא לחל"ת – לסגור / להקפיא את התיק בביטוח לאומי, על מנת שלא יקוזז לו מדמי האבטלה הכנסתו כעצמאי (בהתאם למקדמות).
  • מי שהינו עצמאי בלבד – עדיף שיקטין את המקדמות למינימום, שכן גם אם יסגור את התיק כעצמאי עדיין יהיה חייב בתשלום מינימום כ"לא עובד".

דחית מועד תשלום דמי ביטוח לעצמאיים – מועד התשלום של מקדמת חודש מרץ 2020 לעובדים עצמאיים נדחה ל-15במאי 2020 (במקום 20 באפריל 2020).

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר, בטלפון  03-6382861 או בדוא"ל   uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון  050-9599998 או בדוא"ל   avi_s@britcpa.co.il

[1] ראו גם חוזרנו 42/20 – היבטי ביטוח לאומי בתקופת משבר הקורונה – מעסיקים.

דילוג לתוכן