PDF להורדה

הגשת תביעת פיצויים בגין נזק עקיף בשטח של 40 ק"מ מרצועת עזה

שנה: 2019

מספר החוזר: 97.2019


ברצוננו להבהיר כי, הגשת תביעת פיצויים בגין נזק עקיף מהסבב האחרון, אינה מצריכה המתנה לאישורים ותקנות חדשות מטעם רשות המסים. הגשת התביעה מתבססת על התשתית הקיימת, היות והנהלת רשות המסים מאפשרת הגשת תביעת פיצויים בגין עובדים אשר נעדרו ממקום עבודתם בעקבות המצב הביטחוני הנגרם עד לסוף שנת 2019[1].

הגשת התביעה צריכה להתבצע עד ל-30 באפריל 2020.

באופן התחלתי מומלץ להעביר לעובדים את נספח ז' ("הצהרת העובד על היעדרות מעבודה בשל המצב הביטחוני באזור המיוחד בדרום") בכדי שיאשרו את היעדרותם.

יש לזכור, כי הפיצוי יינתן אך ורק למעסיקים, אשר שילמו את מלוא השכר לעובדים בגין ימי היעדרות אלו, בטווח 40 ק"מ מהרצועה.

יצוין, כי נכון למועד הוצאת החוזר, אין חדש לגבי תביעות בגין היעדרות עבור עסקים הנמצאים מעבר ל-40 ק"מ (ועד 80 ק"מ). נעדכנכם כשהחלטה בעניין זה תפורסם.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין, בטלפון: 052-5364433

stephanie@mbtcpa.co.il

 

להלן קישור לנספח ז':

https://taxes.gov.il/EmergencyInformationA_CompensationfundPropertyTax/Documents/Tensioninthesouth/Statementabsencefromwork.pdf

לחוזר באתרנו מצורף הנספח.

[1] ראו חוזרנו 64/19.

דילוג לתוכן